Montelukast "Accord Healthcare"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

  • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
  • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
  • Desuden anstrengelsesudløst astma.
  • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

Voksne og unge over 15 år. 10 mg dgl. ved sengetid. 

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter*, Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hæmatom.
Artralgi.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Eosinofil hepatitis, Hepatitis  (andre former).
Eosinofil pneumoni.
Trombocytopeni.
Dysfemi, Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd, Tvangshandlinger.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Churg-Strauss Syndrom.

* Kun set med denne hyppighed hos voksne og unge over 15 år. 

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx gemfibrozil, phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3221, 3873, 3711, 3222

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1% og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 

Referencer: 3223, 3222, 3221

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

  • Selektiv leukotrienreceptorantagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4.
  • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed 60-70%.
  • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (tabletter) og ca. 2 timer (tyggetabletter).
  • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
  • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 194391
28 stk. (blister)
33,75 1,21
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 033983
98 stk. (blister)
49,85 0,51

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Actavis" SanoSwiss, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Mylan" Mylan, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Singulair MSD, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
M, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7,9 x 7,9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3221 Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hemândez MJ et al Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark Birth Defects Res 2017 109(6) 452-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28398707


3222 Nielsen LM, Shields KE, Curringham ML et al Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications J Allergy Clin Immunol 2012 129(1) 251-4 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000568


3223 Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T et al Transfer of Montelukast into Human Milk During Lactation Breastfeed Med 2017 12 54-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002678


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3873 Sarkar M, Koren G, Kalra S et al Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes Eur J Clin Pharmacol 2009 65(12) 1259-64 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707749

 
 

Revisionsdato

2019-09-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...