Dacogen

L01BC08
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret de novo eller sekundær akut myeloid leukæmi (AML), hvor standard-induktionskemoterapi ikke er mulig.

Decitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg decitabin. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time. Dosis gentages dgl. 5 dage i træk. Denne cyklus gentages hver 4. uge afhængigt af klinisk respons og hæmatologisk toksicitet.  

Det anbefales at behandle i mindst 4 cykler, men behandlingen kan fortsætte, så længe der er respons eller fravær af åbenlys progression. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • AML-patienters myelosuppression og dens følger kan forstærkes af decitabin-behandling.
 • Anvendelse ved nedsat nyre- eller leverfunktion eller klinisk ustabil hjertesygdom er ikke klarlagt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Epistaxis, Pneumoni.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine.
Andre infektioner.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Stomatitis.
Septisk shock, Sinuitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Sepsis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancytopeni.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom).
Ikke kendt Enterocolitis.
Interstitiel lungesygdom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se antineoplastiske lægemidler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder bør anvende sikker antikonception under behandlingen. Det vides ikke, hvor længe der bør gå efter behandlingen, før det er sikkert at blive gravid.
 • Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen.

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Cytidin-deoxynucleosid-analog, som selektivt hæmmer DNA-methyltransferase ved lave doser. Det kan medføre hypomethylering af promotor-gener, hvilket kan reaktivere tumorsuppressor-gener samt inducere differentiering af celler og evt. programmeret celledød. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden er udregnet til ca. 1 time. In vitro data tyder på, at P450-enzymsystemet ikke er involveret i metabolismen af decitabin, og derfor forventes ikke CYP-medierede interaktioner.
 • Metabolitterne menes ikke at være farmakologisk aktive.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning: 6,7-7,3. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

 

Tilberedning 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 10 ml sterilt vand til en koncentration på ca. 5 mg/ml.
 • Inden for 15 minutter skal koncentratet fortyndes med kold (2-8°C) isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en endelig koncentration på 0,15-1,0 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 3 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af 1 time ved stuetemperatur (20-25°C) før administration. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 146466
1 stk.
12.433,10
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 511404
1 stk. (Orifarm)
12.435,80
 
 

Revisionsdato

2017-07-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...