Glentek

N07XX02
 
 

Glutamatantagonist, benzothiazolderivat. Middel til behandling af amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Anvendelsesområder

Anvendes for at forlænge livet eller tiden, indtil der kommer alvorlige respirationsproblemer hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose(ALS).
Riluzol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ALS.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg riluzol. 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg 2 gange dgl. før morgen- og aftenmåltidet. 

Kontraindikationer

Aktiv leversygdom eller ALAT/ASAT mere end 3 gange øvre normalgrænse.

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed til patienter med leversygdomme i anamnesen eller med let forhøjede ALAT/ASAT (op til 3 gange øvre normalgrænse).
  • Det anbefales at måle leverenzymer inkl. ALAT før og under behandling med riluzol. ALAT bør måles hver måned i de første 3 behandlingsmåneder, hver 3. måned i resten af det første år og herefter lejlighedsvis. Stigning af ALAT til mere end 5 gange øverste grænseværdi bør medføre seponering.
  • Leukocyttal og differentialtælling bør foretages før behandlingsstart.
  • Ved febrile tilstande bør leukocyttallet kontrolleres, og ved neutropeni bør behandlingen afbrydes.
  • Forsigtighed ved hypertension, idet let til moderat blodtryksstigning er observeret ved behandling med riluzol.
  • Erfaring ved nedsat nyrefunktion savnes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Forhøjede levertransaminaser, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Opkastning.
Takykardi.
Hovedpine, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Anæmi.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Hepatitis.
Neutropeni.
Forhøjelse af ALAT ses hyppigt de første 3 måneder. Ved værdier op til 5 gange øvre normalgrænse ses ofte spontant fald til under 2 gange øvre normalgrænse trods fortsat behandling. Hepatitis og alvorlig neutropeni kan forekomme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt klarlagt. Muligvis virker riluzol ved at hæmme den præsynaptiske glutamatfrigørelse. Derved beskyttes nervevævet mod glutaminsyre, som formodes at spille en rolle for celledød ved ALS.

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden af riluzol efter oral indgift er ca. 60%. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-1,5 timer. Plasmahalveringstid 9-15 timer. Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og efterfølgende glucuronidering. Mere end 90% udskilles gennem nyrerne, heraf 2% som uomdannet substans og resten som inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 384889
56 stk. (blister)
2.779,55 99,27
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 091404
56 stk. (blister)
2.795,85 99,85
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193562
56 stk. (blister)
3.373,00 120,46
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 420227
56 stk. (blister)
2.600,70 92,88
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 079275
56 stk. (blister)
2.602,00 92,93

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Rilutek sanofi, Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
Riluzol "2care4" (Parallelimport), Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
G, 381
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 10,2
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...