Zoledronsyre Hospira

M05BA08
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

Tumorinduceret hypercalcæmi, forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,04 mg zoledronsyre (~ 4 mg/100 ml). 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg som i.v. infusion over 15 min. Gives som enkeltdosis. 

  • Ved malign sygdom gentages behandlingen hver 3.-4. uge.
  • Normalisering af P-calcium nås inden for 2-3 dage. Inden og efter behandlingen skal patienten være velhydreret.

Nedsat nyrefunktion 

  • GFR 30-60 ml/min: Dosis skal nedsættes.

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

  • GFR < 30 ml/min: Erfaring savnes.
  • Hos patienter med behov for hyppige infusioner tilrådes kontrol af P-elektrolytter, P-calcium, P-magnesium og P-fosfat før hver behandling.
  • Evt. kan der samtidigt med infusionen gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Risiko for varige organskader (nyresvigt).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypofosfatæmi.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Nedsat appetit, Smerter.
Kvalme, Opkastning.
Anæmi.
Forhøjet serum-urat, Hypocalcæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Stomatitis.
Atrieflimren, Bronkospasme, Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Kredsløbskollaps, Perifere ødemer.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Kæbeosteonekrose.
Angst, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Erythema multiforme.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Hæmaturi.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Interstitiel lungesygdom.
Pancytopeni.
Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi.
Artritis, Atypisk stressfraktur.
Konfusion.
Angioødem.
Fanconis syndrom.
Uveitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Osteonekrose af øregangen.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. Pga. virkningsmekanismen frarådes brug under graviditet. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. P-calcium er sædvanligvis normaliseret få dage efter behandlingen. 

Farmakokinetik

  • Ca. 50% bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt (måneder til år) afgives igen.
  • Eliminationen er trifasisk med halveringstid i eliminationsfasen på ca. 7 døgn.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter anbrud: Infusionsvæsken er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

 
Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med calciumholdige opløsninger eller andre divalente kationholdige infusionsvæsker, fx Ringer-lactat infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 4 mg/100 ml 066279
100 ml
2.365,00 2.365,00
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...