Lysantin®

N04AB02
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg orphenadrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg 2 gange dgl., stigende indtil optimal virkning.
 • Vedligeholdelsesdosis. 150-250 mg dgl., højst 400 mg dgl. fordelt på flere doser.

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Tardiv dyskinesi
 • Urinretention
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Takykardi
 • Hypertension
 • Hjerte- lever- eller nyreinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Takykardi.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Akkommodationsbesvær, Konjunktivale gener, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eufori, Konfusion, Nervøsitet.
Urinretention*.

* Urinretention kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk parkinsonisme (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes). Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Interaktioner

MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Antiparkinsonmiddel med antikolinerg virkning.
 • Idiopatisk parkinsonisme menes forårsaget af degeneration af neuroner i substantia nigra, hvis aksoner hæmmer celler i corpus striatum. Celle-kroppene i corpus striatum modtager også en stimulerende kolinerg innervering.
 • Symptomer på Parkinsons sygdom kan mindskes enten ved potensering af det dopaminerge system eller ved blokade af det kolinerge input ved hjælp af antikolinergika.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Plasmahalveringstid for enkeltdosis 17 timer, efter længere tid 30-40 timer.
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 174813
100 stk.
138,65 5,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...