Monopex®

S01BA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg dexamethasonphosphat (som dexamethasonnatriumphosphat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 3-6 gange dgl. - i svære tilfælde hver time. 
 • Aftrappes ved bedring.
 • Behandlingen bør ikke strækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

  

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Akut herpes simplex keratitis uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle eller parasitære infektioner
 • Perforation, ulceration og læsion af cornea med ukompliceret epitelisering
 • Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Topikale kortikosteroider kan medføre langsom heling af sår på cornea.
 • Øjendråber bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øjengener, Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Conjunctivitis, Corneal abrasio, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Okulær hyperæmi, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner i øjet, Corneaperforation, Glaukom, Katarakt, Synsforstyrrelser  (synsfeltdefekter og nedsat skarpsyn).
Ikke kendt Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme.
Svimmelhed.
Corneaerosion, Corneal udtynding, Ptosis.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. 
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Cushings syndrom og/eller adrenal suppression forbundet med systemisk absorption af oftalmisk dexamethason kan forekomme efter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling hos prædisponerede patienter, herunder børn.

  

Se endvidere Glukokortikoider ved øjensygdomme

Interaktioner

 • Der er rapporteret overfladisk stromal cornea-udfældning af calciumphosphat ved kombineret anvendelse af kortikosteroider og topikale β-blokkere.
 • Ved samtidig anvendelse af øjendråber, som udvider pupillerne (atropin og øvrige antikolinerge lægemidler), kan der forekomme en forstærket intraokulær trykstigning.
 • Interaktioner mellem orale glukokortikoider og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir) er beskrevet og kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af dexamethason. Dette er dog ikke påvist ved topikale midler. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Kortikosteroider undertrykker den inflammatoriske respons ved at hæmme dannelsen af inflammationsmediatorer såsom prostaglandiner og leukotriener.
 • Desuden hæmmes den kemotaktiske migrering af neutrofiler i forbindelse med inflammationen og antallet samt aktiviteten af lymfocytter reduceres. Dermed undertrykkes ødemer, fibrin aflejring, kapillær dilatation, celleinfiltration, kapillær- og fibroblastisk profileration, aflejring af kollagen og ardannelse i forbindelse med inflammation.
 • Dexamethason er omkring seks til syv gange så potent som prednisolon og mindst 30 gange så potent som kortison.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Enkeltdosisbeholder kun til engangsbrug og opløsningen skal anvendes umiddelbart efter åbning. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 556237
30 x 0,4 ml
79,05
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...