Budesonid "Orifarm"

A07EA06
 
 

Dispenseringsform

Enterokaplser, hårde. 1 kapsel indeholder 3 mg budesonid. 

Rektalskum. 1 dosis indeholder 2 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Oralt 

Crohns sygdom 

 • Voksne. 9 mg dgl. i op til 8 (-16) uger.
 • Aftrappes over få uger.

 

Mikroskopisk colitis 

 • Voksne. 9 mg dgl. i op til 8 uger.
 • Aftrappes langsomt, fx med 3 mg dgl. hver 2. måned.

 

Autoimmun hepatitis 

 • Specialkendskab nødvendig.
  • Induktion af remission
   • Voksne. 3 mg 3 gange dgl.
  • Vedligeholdelse af remission
   • Voksne. 3 mg 2 gange dgl. eller mindre.
   • Ved stigning i ALAT/ASAT under vedligeholdelsesbehandling kan dosis øges til 9 mg dgl.
   • Behandlingen bør kombineres med azathioprin.
 • Bemærk:
  • Seponering bør ske gradvis.
  • Enterokapslerne skal synkes hele.
  • Dosis bør tages før et måltid.

 

Rektalt 

 • Voksne. 2 mg dgl. ved sengetid i 4 uger.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Truende tarmperforation
 • Lokal bakteriel eller viral infektion.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens.
 • Ved kontinuerlig anvendelse bør observeres for systemisk påvirkning, se i øvrigt Glukokortikoider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Dyspepsi.
Hyperkorticisme.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Myalgi, Osteoporose.
Depression, Eufori, Hovedpine, Irritabilitet.
Hududslæt, Kontaktdermatitis, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Angst, Hyperaktivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Osteonekrose.
Agitation.
Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Trombose, Vasculitis*.
Væksthæmning.

* Vasculitis er abstinenssyndrom efter langtidsbehandling. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Behandling med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og indtagelse af grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Biotilgængeligheden er lav for denne dispenseringsform. For glukokortikoider findes der mange data, som ikke tyder på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

 • Budesonid er et glukokortikoid med en kraftig antiinflammatorisk virkning i tarmen.
 • Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke klarlagt.

Farmakokinetik

 • Virker overvejende lokalt.
 • Biotilgængelighed efter oral indgift er 9-13%. Biotilgængelighed efter rektal indgift 10-15%.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer. Den terminale halveringstid af budesonid i form af enterokapsler er på ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Enterokapslerne indeholder pellets, der er syreresistente. Den maksimale frigivelse finder sted i terminale ileum og colon.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : enterokapsler 3 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 543670
100 stk. (blister)
997,00 29,91
(B) rektalskum 2 mg  (Orifarm) 431410
14 doser
1.004,00

Substitution

enterokapsler 3 mg
Budenofalk Vifor Pharma, Budesonid, enterokapsler 3 mg
Intestifalk (Parallelimport), Budesonid, enterokapsler 3 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Enterokapsler  3 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 6,9 x 19,3
enterokapsler 3 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...