Granon®

R05CB01
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten af mukøst og purulent opspyt.

Anvendelsesområder

Luftvejssygdom med sejt ekspektorat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg eller 600  mg (delekærv) acetylcystein. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 200 mg 3 gange dgl., 300 mg 2 gange dgl. eller 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn over 5 år. 200 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

Brusetabletterne opløses i et ½ glas vand. 

Kontraindikationer

Nylig hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma eller tidligere mavesår.
 • Ved tegn på forandringer i hud eller slimhinder skal behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til histaminfølsomme patienter. Længerevarende behandling bør undgås.
 • Natriumindhold
  • 1 brusetablet (200 mg) indeholder 4,3 mmol natrium, som svarer til 252 mg natriumchlorid.
  • 1 brusetablet (600 mg) indeholder 6 mmol natrium, som svarer til 354 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Bronkospasme.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Bronkospasme er fortrinsvist set i forbindelse med astma.
 • Natriumindholdet i brusetabletterne kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af hostestillende midler.
 • Visse antibiotika bør, pga. mulig påvirkning af deres absorbtion, tages 2 timer forskudt i forhold til acetylcystein - det gælder fx cefalexin og tetracyclin (men ikke doxycyclin, amoxicillin og erythromycin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Når acetylcystein gives som inhalation, ses en nedsættelse af ekspektorats viskositet. Man har formodet, at effekten skyldes en fri sulfhydryl-gruppe, der reducerer disulfid bindingen i mucus-proteinerne. Ved oral anvendelse kan der dog ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket gør denne virkningsmekanisme tvivlsom ved systemisk brug. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indtagelse ca. 5% på grund af ekstensiv deacetylering til cystein i tarmen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5 timer.
 • Acetylcystein transporteres ud i vævene især til nyrer og lever samt til lungerne.
 • Elimineres langsomt.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) brusetabletter 200 mg 444438
20 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 091309
10 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 532235
20 stk.
ikke fast pris

Substitution

brusetabletter 200 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Skovbær Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucomyst Meda, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
 
brusetabletter 600 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Brusetabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18 x 18
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
brusetabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2017-12-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...