Rizatriptan "Stada"

N02CC04
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 10 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 20 mg.
 • Hos patienter i propranololbehandling er dosis 5 mg.

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Absorptionen forsinkes med ca. 1 time ved administration sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Mulige alternativer, se Triptaner

Dosisreduktion

 • GFR 15-90 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 5 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Dyspnø, Halsgener, Palpitationer, Varmefølelse.
Brystsmerter.
Nakkesmerter.
Hovedpine, Hypæstesi, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier, Rigiditet, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed.
Rødme, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Ekg-forandringer, Hypertension.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Konfusion, Nervøsitet, Synkope, Tremor.
Angioødem.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Cerebrovaskulære tilfælde, Stridor.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Iskæmisk colitis.
Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Perifer iskæmi.
Kramper, Serotoninsyndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt og additiv effekt er kombination af rizatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister kontraindiceret.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med rizatriptan forlænger og forstærker virkningen af rizatriptan.
 • Propranolol øger plasmakoncentrationen af rizatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkningsfrekvensen kan øges ved samtidig brug af perikon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Referencer: 4252, 4255, 4251, 3711, 3875

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time (tabletter) og 1,5 timer (smeltetabletter).
 • Metaboliseres i leveren til ikke farmakologiske aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Ca. 14% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 476247
6 stk. (blister)
202,10 67,37
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) 572901
6 stk. (blister)
114,20 19,03
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) 554025
18 stk. (blister)
Udgået 01-07-2019

Substitution

tabletter 10 mg
Rizatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Rizatriptan, tabletter 10 mg
Rizatriptan "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rizatriptan, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3875 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study Eur J Clin Pharmacol 2011 67(12) 1253-61 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212


4251 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study Eur J Epidemiol 2013 28 759-69 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894


4252 Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis Headache 2015 55 490-501 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494


4255 Spielmann K, Kayser A, Beck E et al Pregnancy outcome after anti-migraine triptan use: A prospective observational cohort study Cephalalgia 2018 38 1081-92 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758416

 
 

Revisionsdato

2019-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...