Marzine®

R06AE03
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg cyclizinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 50 mg.
 • Børn 6-12 år. 25 mg.
 • Dosis tages 1-2 timer før afrejse, højst 3 doser i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Dosering til børn under 6 år må kun ske efter lægens anvisning.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Glaukom
 • Vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi
 • Søvnapnø.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • Manifest eller truende respirationsinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Krampetendens.

Opmærksomhed på mulig misbrugsrisiko. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Cyclizin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hallucinationer.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Agranulocytose.

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da abstinenssymptomer og sedation kan forekomme. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3909

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
Cyclizin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 071810
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 416597
30 stk. (blister)
114,50 8,30

Substitution

tabletter 50 mg
HA18
Gotur Orifarm Generics, Cyclizin, tabletter 50 mg
HX18
Gotur Orifarm Generics, Cyclizin, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
T4A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
tabletter 50 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3909 Milkovich L, van den Berg BJ An evaluation of the teratogenicity of certain antinauseant drugs Am J Obstet Gynecol 1976 125(2) 244-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/773181

 
 

Revisionsdato

2019-02-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...