Etodolac "2care4"

M01AB08
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende COX-2-hæmning i terapeutiske doser. 

Anvendelsesområder

Reumatiske sygdomme, specielt inflammatoriske lidelser.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg eller 300 mg etodolac. 

Doseringsforslag

400-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser.
Bemærk: Bør indtil videre ikke anvendes til børn.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion.  

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Perifer arteriel eller cerebrovaskulær sygdom
 • Svær hypertension
 • Svær leverinsufficiens
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme.
Ødemer.
Svimmelhed.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Endvidere forekommer gastro-duodenale ulcera, akut nyresvigt, leverpåvirkning, depression, konfusion, søvnforstyrrelser og anafylaktisk reaktion (frekvens ukendt). 

Se endvidere NSAID

Interaktioner

 • Se NSAID.
 • Bemærk: Teststrimler til diagnostik af ketonuri (acetoacetat) kan give falsk positiv værdi hos patienter, der behandles med etodolac.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

 

 

 

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er 80-100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Etodolac kan påvises i synovialvæsken hos patienter med reumatoid artritis.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 407105
20 stk.
Udgået 17-12-2018
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 141568
60 stk.
174,00 5,80
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 179823
120 stk.
398,05 6,63
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 527361
20 stk.
100,00 6,67
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 513246
60 stk.
221,65 4,93
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 031226
120 stk.
473,90 5,27

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Todolac Mundipharma, Etodolac, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Todolac Mundipharma, Etodolac, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 16,2
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 10,3 x 19,1
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...