Rizatriptan "Glenmark"

N02CC04
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt). 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg eller 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 10 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 20 mg.
 • Hos patienter i propranololbehandling er dosis 5 mg.

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Smeltetabletterne skal lægges oven på tungen. Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Absorptionen forsinkes med ca. 1 time ved administration sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Mulige alternativer, se Triptaner

Dosisreduktion

 • GFR 15-90 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 5 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.
 • Både tabletter og smeltetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Dyspnø, Halsgener, Palpitationer, Varmefølelse.
Brystsmerter.
Nakkesmerter.
Hovedpine, Hypæstesi, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier, Rigiditet, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed.
Rødme, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Ekg-forandringer, Hypertension.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Konfusion, Nervøsitet, Synkope, Tremor.
Angioødem.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Cerebrovaskulære tilfælde, Stridor.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Iskæmisk colitis.
Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Perifer iskæmi.
Kramper, Serotoninsyndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt og additiv effekt er kombination af rizatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister kontraindiceret.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med rizatriptan forlænger og forstærker virkningen af rizatriptan.
 • Propranolol øger plasmakoncentrationen af rizatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkningsfrekvensen kan øges ved samtidig brug af perikon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Referencer: 4252, 4255, 4251, 3711, 3875

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time (tabletter) og 1,5 timer (smeltetabletter).
 • Metaboliseres i leveren til ikke farmakologiske aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Ca. 14% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 134901
6 stk. (blister)
118,25 19,71
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 529682
18 stk. (blister)
100,60 5,59
(B) smeltetabletter 5 mg 165772
6 stk. (blister)
179,15 59,72
(B) smeltetabletter 10 mg 583106
18 stk. (blister)
421,20 23,40

Substitution

tabletter 10 mg
Rizatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Rizatriptan, tabletter 10 mg
Rizatriptan "Orifarm" Orifarm Generics, Rizatriptan, tabletter 10 mg
Rizatriptan "Stada" STADA Nordic, Rizatriptan, tabletter 10 mg
 
smeltetabletter 5 mg
Rizasmelt STADA Nordic, Rizatriptan, smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Maxalt Smelt MSD, Rizatriptan, frysetørrede tabletter 10 mg
Rizasmelt STADA Nordic, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Mylan" Mylan, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Sandoz" Sandoz, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
468
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
467
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
468
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3875 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study Eur J Clin Pharmacol 2011 67(12) 1253-61 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212


4251 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study Eur J Epidemiol 2013 28 759-69 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894


4252 Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis Headache 2015 55 490-501 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494


4255 Spielmann K, Kayser A, Beck E et al Pregnancy outcome after anti-migraine triptan use: A prospective observational cohort study Cephalalgia 2018 38 1081-92 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758416

 
 

Revisionsdato

2019-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...