Arlevert®

Udgået: 11.09.2017
N07CA52
 
 

En kombination af cinnarizin, et sederende antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning og dimenhydrinat, chlortheophyllinsaltet af diphenhydramin, et antihistamin med antikolinerg virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg cinnarizin og 40 mg dimenhydrinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tablet 3 gange dgl. 

  

Bemærk: 

 • Bør tages efter et måltid for at minimere evt. abdominalt ubehag.
 • Tabletterne bør synkes hele.

Kontraindikationer

 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 25 ml/min.)
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Akut glaukom
 • Kramper
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Alkoholmisbrug
 • Urinretention pga. sygdomme i urinvejene.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Parkinsons sygdom
 • Tilstande, der kan forværres af antikolinerge midler (fx forhøjet intraokulært tryk, prostatahypertrofi, hypertyroidisme, koronar hjertesygdom).

Bivirkninger

Somnolens (ses hos 8%) og mundtørhed (ses hos 5%) er de hyppigste bivirkninger og forsvinder normalt efter få dages behandling. 

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Mundtørhed.
Hovedpine, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hukommelsesbesvær, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Tremor.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner.
Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Ikke kendt Kolestase.
Agranulocytose.
Ekstrapyramidale gener.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.

Interaktioner

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For diphenhydramin er der data for mere end 5.000 eksponerede, heraf 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser; bivirkninger er set hos nyfødte ved anvendelse sent i graviditeten.
For cinnerazin er der utilstrækkelige data til at give et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Visse antihistaminers virkningsmekanisme ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
Både cinnarzin og dimenhydrinat er H1-receptor antagonister (antihistaminer). De har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
Cinnarizin er desuden en selektiv calcium-blokker, der hæmmer sammentrækningen af den vaskulære glatte muskulatur via den antagonistiske virkning på T-type calciumkanalerne. Den calcium-blokerende effekt har betydning for virkningen og kan skyldes blokering af calciumkanalerne eller hæmning af strømmen af kaliumioner (der aktives ved stigning i det hydrostatiske tryk) i de sensoriske hårceller i det indre øre. Calciumblokaden er vævsselektiv og der ses ingen effekt på blodtryk og hjerterytme.
Kombinationen af cinnarzin og dimenhydrinat har vist bedre effekt end stofferne givet hver for sig. 

Farmakokinetik

Cinnarizin: 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.

  

Dimenhydrinat: 

 • Frigiver hurtigt diphenhydramin, der absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration af diphenhydramin nås efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3,5-9 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20+40 mg (kan dosisdisp.) 098005
20 stk. (blister)
Udgået 2017-09-11 00:00:00
(B) tabletter 20+40 mg (kan dosisdisp.) 098023
100 stk. (blister)
Udgået 2017-09-11 00:00:00

Foto og identifikation

Tabletter  20+40 mg

Præg:
A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 20+40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...