Selincro®

N07BB05
 
 

Opioidantagonist med antagonistisk virkning på μ- og δ-receptorerne samt partiel agonistisk virkning på қ-receptorerne. 

Anvendelsesområder

Reduktion af alkoholforbruget ved alkoholafhængighed og  stort alkoholforbrug uden fysiske abstinenser og behov for akut afrusning. Bør kun anvendes i kombination med psykosocial behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 tablet efter behov 1-2 timer før forventet alkoholindtag. Højst 1 tablet dgl. 

  

Bemærk: 

 • Behandling bør kun indledes ved fortsat stort alkoholforbrug (> 60 g alkohol dgl. for mænd og > 40 g dgl. for kvinder) 2 uger efter første vurdering.
 • Ved indtag af alkohol, hvor dosis ikke er taget 1-2 timer før, kan 1 tablet tages så hurtigt som muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Tabletten skal synkes hel og må ikke deles eller knuses, da nalmefen er hudsensibiliserende.

Kontraindikationer

 • Nylig eller samtidig indtag af opioider
 • Opioidafhængighed
 • Akut opioidabstinens  
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min)
 • Nylig akut alkoholabstinensreaktion.

Forsigtighedsregler

 • Ingen erfaring ved psykiatrisk comorbiditet
 • Tidligere kramper
 • Ældre over 65 år
 • Let til moderat nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Fravær af opioider kan evt. verificeres med en urintest for opioider eller en provokationstest med naloxon før nalmefenbehandlingen startes.
 • Patienten bør advares om, at forsøg på at omgå nalmefens blokerende virkning ved indtag af opioider kan resultere i akut opioidforgiftning, som kan være livstruende.
 • Patienten bør bære et kort på sig, der anfører, at vedkommende har fået ordineret nalmefen og kan være under påvirkning af stoffet. Det bør desuden sikres, at patienten er klar over vigtigheden af at oplyse tidspunktet for sidste indtag af nalmefen, hvis behandling med opioid bliver nødvendig.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Utilpashed, Vægttab.
Diarré, Mundtørhed, Opkastning.
Palpitationer, Takykardi.
Muskelkramper.
Hypæstesi, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paræstesier, Rastløshed, Somnolens, Søvnforstyrrelser, Tremor.
Øget svedtendens.
Nedsat libido.
Ikke kendt Dissociative symptomer, Hallucinationer.

Interaktioner

Nalmefen seponeres 1 uge før opioidbehandling. Ved akut behov for opioider under behandling med nalmefen kan der være behov for øget opioiddosis for at opnå den ønskede effekt. Patienten overvåges nøje for symptomer på opioidforgiftning. 

Ingen interaktion med alkohol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Modvirker trangen til fortsat at indtage alkohol (craving), muligvis gennem påvirkning af det kortikomesolimbiske system og dermed alkohols belønningseffekt. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter oral administration og maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 ½ time.
 • Biotilgængelighed 41%.
 • Metaboliseres i leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 12,5 timer.
 • Udskilles for størstedelen gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, hvis ansøgningen indeholder information om:  

 • Patientens diagnose (alkoholafhængighed)
 • Patientens forsøg på at reducere alkoholforbruget i 14 dage (uden medicin) inden behandlingsstarten med nalmefen
 • Effekten af nalmefen-behandlingen (dvs. reduktion i antal genstande pr. dag/uge)
 • Fremtidig behandlingsplan med psykosocial støtte.

 

Bevillingen er normalt tidsbegrænsest til initialt 6 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 18 mg (kan dosisdisp.) 580104
14 stk. (blister)
565,60 40,40
(A) filmovertrukne tabletter 18 mg (kan dosisdisp.) 138603
28 stk. (blister)
1.107,45 39,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  18 mg

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 8,9
filmovertrukne tabletter 18 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...