Zolt®

A02BC03
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg lansoprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 30 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 120 mg bør fordeles på 2 doser. Højst 180 mg dgl.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Enterokapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelsen.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat dosering ved nedsat leverfunktion samt hos ældre.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Øget risiko for knoglebrud*.
Depression.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Anæmi.
Gynækomasti.
Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Tremor.
Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Angioødem.
Impotens, Interstitiel nefritis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Colitis, Stomatitis.
Agranulocytose, Pancytopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Lansoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 85% med stor interindividuel variation.
 • Da lansoprazol er ustabilt i surt miljø, er enterokapslerne fremstillet således, at stoffet først frigøres i tarmen.
 • Lansoprazol omdannes til et sulfenamid, som er den aktive hæmmer af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen).
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer for lansoprazol og ca. 3 timer for den aktive metabolit.
 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt og udskilles gennem nyrerne og med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 30 mg 434643
28 stk. (blister)
36,50 1,30
(B) enterokapsler 30 mg 517488
56 stk. (blister)
42,45 0,76
(B) enterokapsler 30 mg 481467
98 stk. (blister)
59,25 0,60

Substitution

enterokapsler 30 mg
Lansopram Amneal Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Actavis" GxMed, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Pensa" Pensa Pharma, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Stada" STADA Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,2
enterokapsler 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...