Giotrif

L01XE13
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokal fremskreden eller metastaserende planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi.

  

Afatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 30 mg, 40 mg eller 50 mg afatinib. 

Doseringsforslag

Voksne.   40 mg 1 gang dgl. Såfremt midlet tolereres godt, kan dosis efter 3-4 uger evt. øges til højst 50 mg i døgnet. 

  

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 3 timer efter fødeindtagelse.
 • Tabletterne skal synkes hele eller kan evt. opslæmmes i ca. 100 ml postevand.
 • Hyppige bivirkninger er diarré og hudreaktioner. Afhængig af grad og længde kan disse evt. håndteres med midlertidig seponering af behandlingen og siden dosisreduktion. Ved diarré iværksættes behandling med midler mod diarré, se produktresumé.
 • Ved tilkomst af interstitiel lungesygdom seponeres behandlingen.

Forsigtighedsregler

 • Ikke undersøgt hos patienter med stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Epistaxis.
Acnelignende hududslæt, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Cheilitis, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Smagsforstyrrelser.
Rhinoré.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Cystitis, Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Afatinib er substrat for transportproteinerne P-glykoprotein og brystcancer-resistensprotein (BCRP). Hæmmere af disse transportproteiner, fx ciclosporin, itraconazol, verapamil og visse proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af afatinib. Kraftige hæmmere af P-glykoprotein skal tages med et tidsinterval på 6-12 timer. 
 • Kraftige induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af afatinib.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data. Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER-2). 

Farmakokinetik

 • Absorptionen nedsættes væsentligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 174935
28 stk. (blister)
22.678,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg 122471
28 stk. (blister)
22.678,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 571285
28 stk. (blister)
22.678,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg 073682
28 stk. (blister)
22.678,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
T20,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
T30,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
T40,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,1 x 10,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
T50,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7,1 x 15,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...