Lonquex

L03AA14
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E. coli-stamme. Kovalent konjugat af filgrastim. 

Anvendelsesområder

  • Reduktion af varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos voksne i behandling med cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer).

 

Lipegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte (0,6 ml) indeholder 6 mg lipegfilgrastim. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. ca. 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi.
Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Forsigtighedsregler

  • Ved kronisk myeloid leukæmi eller myelodysplasi er der teoretisk risiko for stimulering af tumorvæksten, hvorfor forsigtighed bør udvises ved anvendelse af lipegfilgrastim.
  • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
  • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Almindelige (1-10%) Hæmoptyse.
Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hypokaliæmi.
Hovedpine.
Erytem, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Dyspnø, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem, Pulmonal blødning.
Splenomegali.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Ikke kendt Glomerulonefritis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer specifikt proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter. Virkningen sker via binding til specifikke membranreceptorer. Under behandlingen ses dosisafhængig, reversibel stigning af koncentrationen af neutrofile granulocytter i blodet. 

Farmakokinetik

  • Kovalent konjugat af filgrastim.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 30-36 timer.
  • Elimineres ved neutrofilmedieret clearance.
  • Plasmahalveringstid 32-62 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
  • Kan opbevares i højst 3 døgn ved stuetemperatur (højst 25ºC) og må derefter ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 6 mg 103379
1 stk.
10.193,70 509,69
 
 

Revisionsdato

2019-09-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...