Capecitabin "Stada"

L01BC06
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Gastro-intestinal cancer og metastatisk mammacancer.

Capecitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 500 mg capecitabin. 

Doseringsforslag

Gastro-intestinal cancer og mammacancer 

Voksne. 1.250 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 14 dage efterfulgt af en uges pause.
Se endvidere speciallitteratur.
Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min.) reduceres dosis til 75% af initialdosis.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Bemærk: Tabletterne skal synkes hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 min. efter et måltid.
Bør ikke anvendes til patienter < 18 år, da erfaring savnes. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:
  • Ved initialdosis 1.250 mg/m2. Dosis nedsættes til 75% af initialdosis.
  • Ved initialdosis 1.000 mg/m2. Dosisreduktion er ikke nødvendig.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever-, nyre- eller knoglemarvsfunktion
 • Alvorlig hjertesygdom i anamnesen.

Bivirkninger

Bivirkninger ved monoterapi: 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis, Perifere ødemer, Rhinitis, Tromboflebitis.
Anæmi, Neutropeni.
Brystsmerter, Dehydrering.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Depression, Hovedpine, Letargi, Paræstesier, Sedation, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Dermatitis, Erytem, Hudafskalning, Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Infektion i nedre luftveje, Virale infektioner.
Conjunctivitis, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ascites, Colitis, Oral candidiasis, Tarmobstruktion.
Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Hæmoptyse, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Pneumothorax, Ødemer.
Forhøjet INR, Pancytopeni.
Diabetes mellitus, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi, Lipomatose.
Knoglesmerter, Muskelsvaghed.
Afasi, Ansigtssmerter, Ataksi, Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Panikangst, Perifer neuropati, Synkope.
Ansigtsødem, Cellulitis, Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner, Sepsis, Svampeinfektioner.
Hydronefrose, Hæmaturi, Inkontinens, Urinvejsinfektion, Vaginalblødning.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Bradykardi, Forlænget QT-interval, Perifere karspasmer, Ventrikelflimren.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Keratitis, Korneal dystrofi.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukoencefalopati.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR stiger). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
 • Samtidig behandling med phenytoin kan øge  plasmakoncentrationen af phenytoin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Prodrug af fluoruracil, som in vivo omdannes til et nukleotid, der hæmmer DNA- og RNA-syntesen.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Aktiveres af enzymerne carboxylesterase, cytidindeaminase og thymidinfosforylase, som findes i lever- og tumorvæv, til det cytostatisk virkende fluoruracil.
 • Maksimal plasmakoncentration af capecitabin og fluoruracil nås efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres yderligere via dihydropyrimidindehydrogenase til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstiden for capecitabin og fluoruracil er 45-50 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, ca. 3% som uomdannet capecitabin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af capecitabin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Onkologi) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) 155487
60 stk. (blister)
273,80
(NBS)(Onkologi) filmovertrukne tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 377357
120 stk. (blister)
828,35

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Capecitabine "Accord" Accord, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Capecitabine "Accord" Accord, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Capecitabine "Orion" Orion Pharma, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 11,4
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 16,1
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...