Jaydess

G02BA03
 
 

Intrauterint kontraceptivum. Virker blødningsregulerende typisk ved at reducere blødningsstyrke og -varighed. T-formet røntgenfast plastlegeme med et hormondepot omkring den vertikale stamme, hvorfra gestagen af gonangruppen (levonorgestrel) afgives med kontrolleret hastighed. Til anbringelse i uterinkaviteten. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Intrauterint indlæg. 1 intrauterint indlæg (sterilpakket éngangssæt med indfører) indeholder 13,5 mg levonorgestrel. 

Doseringsforslag

 • Hos fertile kvinder kan gestagenspiralen med fordel oplægges i tidlig follikulærfase inden for 7 dage efter menstruationens begyndelse, for at mindske varigheden af de pletblødninger der typisk forekommer i starten.
 • Gestagenspiralen kan lægges op efter abort i 1. trimester, der vil dog være en let øget risiko for udstødning.
 • Oplægning bør ikke foretages før tidligst 6 uger efter fødsel.
 • Gestagenspiralen kan udskiftes når som helst i cyklus og skal skiftes efter 3 år, hvis der fortsat er behandlingsbehov.

 

Bemærk: 

 • Kan skelnes fra andre spiraler ved en sølvring, der er synlig ved ultralydsundersøgelse (kan evt. foretages for at udelukke perforation ved usædvanlig smerte eller blødning under oplægningen).
 • Indlægget kan desuden påvises ved røntgenfotografering.
 • Erfaring savnes hos postmenopausale kvinder.
 • Spiralen kan anvendes ved velkontrolleret dysplasi.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller recidiverende underlivsinfektion (inkl. cervicitis og vaginale infektioner)
 • Gestagen-afhængige tumorer (bl.a. brystkræft)
 • Uterin eller cervikal malignitet
 • Infektion efter abort inden for de seneste 3 måneder
 • Tilstande som er forbundet med øget infektionsrisiko
 • Cervikal dysplasi
 • Fibromer i uterinkaviteten eller anden anatomisk variation, der kan vanskeliggøre korrekt placering i uterus.
 • Polypper i uterus
 • Akut leversygdom
 • Aktuel tromboembolisk episode
 • Kræft eller mistanke om kræft i kønsorganer eller lever
 • Uafklaret vaginalblødning
 • Postpartum endometritis.

Forsigtighedsregler

 • Uafklaret oligo/amenoré.

 

Seponering bør overvejes ved pludseligt opstået: 

 • migræne eller usædvanlig kraftig hovedpine
 • akutte synsforstyrrelser
 • væsentlig blodtryksstigning
 • symptomer, der kan tyde på alvorlig arteriel sygdom (apopleksi, myokardieinfarkt) eller multiple risikofaktorer for arteriesygdom
 • patologiske ændringer i leverfunktionen (bl.a. icterus)
 • akut venøs tromboemboli
 • mistanke om udstødelse
 • mistanke om perforation
 • mistanke om ektopisk graviditet
 • graviditet øger den relative risiko for ektopisk graviditet.

Bivirkninger

 • Pletblødninger ses hyppigt i de første uger til måneder efter oplægning af gestagenspiral. De bivirkninger, der kan forekomme, er ofte forbigående og aftager typisk i løbet af 3 til 6 måneder efter oplægning.
 • I forbindelse med oplægning eller udtagning af indlægget kan der opstå blødning og smerter relateret til oplægningsproceduren samt vasovagal reaktion med svimmelhed eller synkope. Proceduren kan udløse anfald hos epilepsipatienter.
 • Som ved andre gynækologiske eller kirurgiske indgreb kan der også ved oplægning af intrauterint indlæg forekomme alvorlig infektion eller sepsis (herunder sepsis med gruppe A-streptokokker).
Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter.
Hovedpine.
Acne.
Amenoré, Gennembrudsblødning, Menstruationsforstyrrelser  (herunder oligomenoré og polymenoré), Ovariecyster, Underlivssmerter, Vaginalblødning, Vulvovaginitis.
Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Kvalme.
Brystsmerter.
Rygsmerter.
Depression, Migræne.
Alopeci.
Infektioner  (øvre genitale).
Dysmenoré, Dyspareuni, Kramper i uterus, Udflåd, Udstødning af indlæg.
Sjældne (0,01-0,1%) Perforering af livmoderen.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (inkl. hududslæt, nældefeber og angioødem).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Ved graviditetssymptomer bør det altid undersøges, om en graviditet er indtrådt, og om den evt. er lokaliseret ekstrauterint.
Konstateres graviditet, skal spiralen fjernes. Der foreligger ingen data om evt. teratogene effekter af hormonspiralen. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2%, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Hæmmer proliferation af endometriet, hvilket medfører atrofi af uterus.
 • Menstruationsblødningerne aftager i styrke og varighed og ophører hos nogle kvinder helt.
 • Den intrauterine administration af levonorgestrel inaktiverer desuden cylinderepitelet og virker antiinflammatorisk.
 • Vandindholdet nedsættes ii cervixsekretet, som derved bliver mindre gennemtrængeligt for spermier og bakterier.

Farmakokinetik

 • Levonorgestrel frigives løbende fra det intrauterine indlæg. Frigørelseskurven udviser initialt kraftigt fald i løbet af første år, hvorefter frigivelseshastigheden er relativt konstant til slutningen af anvendelsesperioden.
 • Biotilgængelighed >90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 uger.
 • Levonorgestrel bindes specifikt og med høj affinitet til kønshormonbindende globulin SHBG. Levonorgestrels farmakokinetik afhænger af SHBG-koncentrationen, som selv bliver påvirket af østrogener og androgener. < 2% findes i plasma som frit levonorgestrel.
 • Metaboliseres via CYP3A4.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Sølv : intrauterint indlæg 13,5 mg, intrauterint indlæg 13,5 mg  (Paranova Danmark)
Bariumsulfat : intrauterint indlæg 13,5 mg, intrauterint indlæg 13,5 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg 511932
1 stk.
1.093,85
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (Paranova Danmark) 106627
1 stk.
1.090,70
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg 029555
1 stk. (blister)
1.091,00
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (Abacus) 161183
1 stk. (blister)
1.092,00
(A) intrauterint indlæg 13,5 mg  (Orifarm) 029191
1 stk. (blister)
1.025,00

Foto og identifikation

Intrauterint indlæg  13,5 mg

Farve: Hvid
Mål i mm: 28 x 30
Jaydess intrauterint indlæg
 
 
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...