Lansoprazol "Mylan"

A02BC03
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 15 mg lansoprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 30 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 120 mg bør fordeles på 2 doser. Højst 180 mg dgl.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Enterokapslerne kan evt. kan åbnes. Indholdet opslæmmes i kold væske eller drysses på fx yoghurt umiddelbart før indtagelse.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Kapselindholdet kan evt. blandes med 40 ml æblejuice umiddelbart før indgivelse via en nasogastrisk sonde.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat dosering hos ældre.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til 50% af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Øget risiko for knoglebrud*.
Depression.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Anæmi.
Gynækomasti.
Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Tremor.
Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Angioødem.
Impotens, Interstitiel nefritis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Colitis, Stomatitis.
Agranulocytose, Pancytopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 4147

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Lansoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 30% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enterokapsler 15 mg i pakninger ≤ 56 stk. 

 • Klausuleret tilskud ved symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) enterokapsler 15 mg (kan dosisdisp.) 477956
28 stk. (blister)
74,45 6,03
(HA) enterokapsler 15 mg (kan dosisdisp.) 113523
56 stk. (blister)
23,40 1,19
(B) enterokapsler 15 mg (kan dosisdisp.) 082959
98 stk. (blister)
83,10 1,70

Substitution

enterokapsler 15 mg
   B
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Pensa" Pensa Pharma, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Stada" STADA Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
   HA
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Actavis" SanoSwiss, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 16
enterokapsler 15 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4147 Pasternak B, Hviid A Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects N Engl J Med 2010 363(22) 2114-23 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793

 
 

Revisionsdato

2018-12-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...