Sancuso

Udgået: 02.07.2018
A04AA02
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling i tilfælde, hvor oral administration ikke er mulig pga. synkebesvær. 

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 3,1 mg/24 timer granisetron. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 depotplaster 24-48 timer før behandlingen. 

  

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Depotplastret fjernes senest 24 timer efter gennemført kemoterapi.
 • Depotplastret kan bæres i højst 7 dage afhængigt af kemoterapiprogrammet.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Effekten af granisetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet granisetron kan påvirke tarmmotiliteten.
 • Applikationsstedet beskyttes mod direkte sollys under anvendelsen af plastret og i 10 dage efter, at plastret er fjernet.
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af granisetron.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Obstipation.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Forhøjede levertransaminaser.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget QT-interval.
Ekstrapyramidale gener, Serotoninsyndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af granisetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes selektiv binding til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 24-48 timer, når plastret anbringes på tørt, hårfrit sted på huden.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 3 l/kg. 
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Absorptionsareal: 52 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depotplastre 3,1 mg/24 timer 068070
1 stk.
Udgået 02-07-2018

Foto og identifikation

Depotplastre  3,1 mg/24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 67 x 81
Sancuso 3,1 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...