Dorzolamid/Timolol "Teva"

Udgået: 22.10.2018
S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når monoterapi med topikal β-blokker ikke er sufficient. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Hyperkloræmisk acidose
 • Allergi over for sulfonamidafledte lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens
 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser (fx Raynauds syndrom)
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Let til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Forsigtighed hos patienter i behandling for hypertension
 • Brugen af to topikale β-blokkere anbefales ikke
 • Syre/base-forstyrrelser
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smagsforstyrrelser.
Øjenirritation  (bl.a. brænden og svien).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme.
Sinuitis.
Hovedpine.
Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø.
Depression, Svimmelhed, Synkope.
Urolithiasis.
Cyclitis, Iritis, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Apopleksi, Arytmier, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde  (inkl. cerebral hæmoragi)*, Hjertestop*, Hypotension, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Forværret myasthenia gravis*.
Hukommelsesbesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria, hududslæt)*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Choroidealøsning**, Dobbeltsyn, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni, Ptosis, Tinnitus, Øjensmerter.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Hypoglykæmi.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.

* De nævnte bivirkninger er observeret ved brug af oftalmologiske β-receptorblokkere og kan potentielt også forekomme med dette præparat.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • monoaminooxidase (MAO)-hæmmere
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Mydriasis ved samtidig brug af adrenalin.
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Farmakodynamik

Timolol  

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion. Brimonidin og timolol i komb.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Dorzolamid 

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i 12 timer.  

 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. Virkningen af timolol indtræder normalt efter ca. 20 minutter. Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer. Dorzolamid absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet. Udskilles overvejende gennem nyrerne. Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 •  ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Efter åbning af posen: Uåbnede enkeltdosisbeholdere kan opbevares i posen i højst 15 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 20+5 mg/ml 597254
60 x 0,2 ml
Udgået 22-10-2018

Substitution

øjendråber, endosis 20+5 mg/ml
Cosopt Ukonserveret Santen, Dorzolamid, Timolol, øjendråber, endosis 20+5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...