Mometasonfuroat "Teva"

R01AD09
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat.1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

Allergisk Rhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 12 år. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Efter opnået effekt evt. reduktion til 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende effekt kan dosis øges til 200 mikrogram (4 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. Dosis bør reduceres ved symptomkontrol.
 • Børn 3-12 år. 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
 • Profylaktisk behandling kan påbegyndes nogle dage før den forventede start på pollensæsonen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende symptomkontrol efter 5-6 uger kan dosis øges til 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl.
  Opnås symptomkontrol ikke efter yderligere 5-6 uger, bør behandlingen revurderes.
  Store polypper fjernes før behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Første gang næsesprayen tages i brug, skal der, inden doseringen, trykkes 10 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Har næsesprayen ikke været brugt i 14 dage eller længere, skal der, inden doseringen, trykkes 2 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis  (ved dosering 2 gange dgl.).
Almindelige (1-10%) Epistaxis  (ved dosering 1 gang dgl.), Halsgener  (ved dosering 2 gange dgl.), Nasal irritation, Nasale ulcera, Pharyngitis.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke kendt Nasal septumperforation.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, bronkospasme og dyspnø).
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
 • Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Glaukom, forhøjet intraokulært tryk samt katarakt er set ved behandling med nasalsteroider.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af mometasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den systemiske absorption er næsten lig nul. 

Referencer: 3861, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes kun i ringe grad fra næseslimhinden.
 • På grund af lav systemisk biotilgængelighed (mindre end 0,1%) ses målelige koncentrationer i plasma som regel ikke ved klinisk anvendelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Omrystes før hver brug. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 mdr. ved højst 25°C. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 161918
140 doser
39,10 1,12
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 105794
3 x 140 doser
62,70 0,60

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometason "Orion" Orion Pharma, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasone "Actavis" TEVA, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasone "Sandoz" Sandoz, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Nasonex MSD, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 30 x 95
Mometasonfuroat "Teva" 50 mikg
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3861 Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes J Allergy Clin Immunol 2016 138(1) 97-104 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PMID%3A+27045580

 
 

Revisionsdato

2018-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...