Dermovate®

D07AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis (undtaget udbredt plaquepsoriasis)
 • Svære behandlingsrefraktære dermatoser
 • Discoid lupus erythematosus og andre hudlidelser, der ikke responderer tilfredsstillende på de svagere virkende steroider.

 

Bemærk: 

 • Kutanopløsningen er særligt egnet til behårede steder eller i hårbunden.

Dispenseringsform

Kutanopløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger, indtil der ses bedring. Derefter nedsættes hyppigheden af behandlingen (fx til 2 gange ugtl.), eller der skiftes til et svagere virkende præparat for at reducere hyppigheden af tilbagefald.
 • Den maksimale ugentlige dosis må ikke overstige 50 g/uge.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

 

Bemærk: 

 • Ved særlig resistente læsioner, særlig hvor der er hyperkeratose, kan virkningen af clobetasol øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.
 • Kutanopløsningen er særligt egnet til behårede steder eller i hårbunden.

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Pruritus uden inflammation
 • Perianal og genital pruritus
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år, da børn i højere grad udvikler lokale og systemiske bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Lokale overfølsomhedsreaktioner.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet. Clobetasolpropionat anbefales ikke til patienter med acne vulgaris, rosacea eller perioral dermatitis.
 • Anvendelse på revnet hud eller ved andre tilstande, hvor hudbarrieren kan være skadet.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion eller svær diabetes skal monitoreres nøje for bivirkninger.
 • Der kan være risiko for rebound (tilbageslagsvirkning) eller recidiv efter behandlingen ved pludselig seponering af clobetasolpropionat. Patientovervågningen bør derfor øges i tiden efter behandling.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme*.
Alopeci, Erytem, Forværring af psoriasis.
Hypersensitivitet.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Infektioner.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).  

Interaktioner

Samtidig administration af lægemidler, der kan hæmme CYP3A4 (fx ritonavir, itraconazol) har vist at hæmme metabolismen af kortikosteroider, hvilket fører til øget systemisk eksposition. Den kliniske relevans af denne interaktion afhænger af dosis og administrationsvej for kortikosteroid samt virkningen af CYP3A4-hæmmeren. 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Topikale kortikosteroider har antiinflammatoriske, antipruritiske og karsammentrækkende egenskaber. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanopløsning 0,5 mg/ml  (Orifarm) 596722
25 ml
51,00

Substitution

kutanopløsning 0,5 mg/ml
Dermovat GSK Pharma, Clobetasolpropionat, kutanopløsning 0,5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...