Orivast

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til moderat grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser, herunder CT (eller MR)-scanning af hjernen. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg eller 9,5 mg rivastigmin over 24 timer. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 4,6 mg/24 timer i 4 uger, herefter evt. stigende til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.
 • Ved legemsvægt under 50 kg samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion er der risiko for flere bivirkninger og det kan overvejes, at holde dosis på 4,6 mg/24 timer.

Plastret appliceres på ren, tør, hårløs intakt hud på ryg, overarm eller bryst. Afbrydes behandlingen i mere end nogle dage, skal behandlingen genoptages med 4,6 mg/24 timer. Plastret skiftes dagligt. Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.  

 

Bemærk: 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater, som fx carisoprodoll, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring), astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og epilepsi.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Desuden forsigtighed ved risikofaktorer for udvikling af torsades de pointes.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Ved evt. skift til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest. Hvis der observeres gastro-intestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt. Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx erytem og dermatitis), Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Agitation, Angst, Delirium, Depression, Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Hududslæt.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Bradykardi.
Dehydrering.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Faldtendens.
Meget sjældne (< 0,01%) Ekstrapyramidale gener.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Atrieflimren, AV-blok, Hypertension, Syg Sinus Syndrom.
Forværring af parkinsonisme, Hallucinationer, Kramper, Tremor.
Erytem.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Rivastigmin absorberes langsomt fra plastret og optages gennem huden.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 10-16 timer og mindskes langsomt resten af den 24-timers behandlingsperiode.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af akryl klæbemiddel og akryl-co-polymer.
 • Klæbemassen består af silikone klæbemiddel.
 • Bagsidelag bestående af polyesterfilm.
 • Aftagelig beskyttende film består af fluorbelagt polyesterfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.

 

Håndtering 

Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin. 

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:  

 • Patienten har Alzheimers demens, Lewy Body demens eller Parkinsons sygdom med demens.
 • Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) skal være udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Patienten har uacceptable bivirkninger ved donepezil eller kan af anden grund ikke anvende donepezil.
 • Patienten af compliancemæssige og/eller bivirkningsmæssige grunde har behov for depotplaster

En bevilling af enkelttilskud til demensmedicin vil ikke længere være tidsbegrænset. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depotplastre 4,6 mg/24 timer  (Orifarm Generics) 081524
30 stk.
84,30 5,80
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer  (Orifarm Generics) 136251
30 stk.
82,05 2,74
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer  (Orifarm Generics) 529078
60 stk.
184,00 3,07

Substitution

depotplastre 4,6 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rigmin Sandoz, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rigmin Sandoz, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Depotplastre  4,6 mg/24 timer  (Orifarm Generics)

Præg:
Rivastigmine 4.6 mg/24h
Farve: Transparent, Hvid
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer  (Orifarm Generics)

Præg:
Rivastigmine 9.5 mg/24h
Farve: Transparent, Hvid
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...