Marbodin

N06DX01
 
 

Glutamat N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist. Middel til behandling af Alzheimers sygdom

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser. Ved svær demens og et klassisk forløb kan CT (eller MR)-scanning af hjernen eventuelt undlades. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg memantinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mg 1 gang dgl. i den første uge. I den anden uge gives 10 mg 1 gang dgl. I den tredje uge gives 15 mg 1 gang dgl. Fra fjerde uge fortsættes med vedligeholdelsesdosis 20 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-5 ml/min:

  Erfaring savnes. 

 • GFR 5-30 ml/min:

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. 

 • GFR 30-50 ml/min:

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl., evt. efter 7 dage stigende over 2 uger til 20 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

På grund af manglende erfaring anbefales forsigtighed ved:  

 • Epilepsi
 • Nylig myokardieinfarkt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Ukontrolleret hypertension.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Leverpåvirkning, Obstipation.
Dyspnø, Hypertension.
Balanceforstyrrelser, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens, Trombose.
Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Konfusion.
Svampeinfektioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Kramper.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Psykose.
 • Hallucinationer er set hos patienter med Alzheimers sygdom i svær grad.
 • Generaliserede epileptiske anfald ("kramper") er hovedsageligt set hos patienter med tidligere epilepsi.

Interaktioner

 • Memantin kan forstærke virkningen af levodopa, dopaminerge agonister og antikolinergika, mens det muligvis kan nedsætte virkningen af barbiturater og antipsykotika.
 • Samtidig behandling med amantadin, ketamin eller dextromethorphan skal undgås, idet disse stoffer påvirker samme receptorsystem som memantin med deraf følgende øget risiko for hyppigere og mere udtalte bivirkninger (bl.a. farmakotoksisk psykose).
 • Ved samtidig brug af warfarin er der forekommet stigning i INR.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på glutamatreceptorer i hjernen. Hæmmer virkningen af patologisk forhøjede niveauer af glutamat. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Plasmahalveringstid 60-100 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:

Firma

Tilskud

Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Oral opløsning: Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes under samme betingelser som for mementin tabletter, hvis patienten ikke kan behandles med faste orale lægemiddelformer, fx pga. synkebesvær. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 079272
30 stk. (blister)
148,00 9,87
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 190291
56 stk. (blister)
66,85 2,39
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 375304
100 stk.. (blister)
166,95 3,34
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 483903
28 stk. (blister)
87,15 3,11
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 151037
98 stk. (blister)
98,00 1,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Ebixa Lundbeck, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantin "Orion" Orion Pharma, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Mentixa KRKA, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Ebixa Lundbeck, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Mentixa KRKA, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,3 x 13,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...