Acnatac

D10AF51
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. Retinoid og antibiotikum.  

Anvendelsesområder

Acne vulgaris, når der forekommer komedoner, papler og pustler hos voksne og børn over 12 år. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat) og 0,25 mg tretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. Påsmøres én gang dgl. ved sengetid. En lille mængde gel (på størrelse med en ært) duppes på hagen, kinderne, næsen og panden, hvorefter den forsigtigt smøres ind i hele ansigtet. 

 

Bemærk:  

 • Behandlingen bør ikke vare mere end 12 uger i træk uden evaluering.  
 • Terapeutisk forbedring ses muligvis først adskillige uger efter behandlingsstart.
 • Ved glemt dosis skal den næste dosis påføres på det sædvanlige tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 12 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for de aktive stoffer clindamycin og/eller tretinoin eller et eller flere af hjælpestofferne. 
 • Regional enteritis, colitis ulcerosa, eller tidligere tilfælde af antibiotika-associeret colitis.
 • Tidligere tilfælde af hudkræft, eller hvis der har været tilfælde af hudkræft i familien.
 • Akut eksem, rosacea og perioral dermatitis.
 • Pustulær og dyb, nodulo-cystisk acne (acne conglobata og acne fulminans).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved: 

 • at kontakt med mund, øjne, øjenlåg, læberne og næseborene bør undgås. Efter appliceringen skal patienten vaske hænder.
 • tilfælde af fortsat eller signifikant diarré, eller hvis patienten lider af abdominalsmerter. Behandlingen bør seponeres med det samme, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-associeret colitis.
 • brug af andre topikale præparater (herunder kosmetik) på grund af mulig uforligelighed og interaktion med tretinoin. Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af keratolytiske stoffer såsom svovl, salicylsyre, benzoylperoxid eller resorcinol og kemiske slibemidler. Hvis patienten har været behandlet med sådanne præparater, skal virkningen af disse fortage, inden behandlingen påbegyndes.
 • atopisk dermatitis.
 • solbadning eller brug af solarium. Soleksponering bør generelt undgås.
 • folliculitis.
 • samtidig brug af andre orale eller topikale antibiotika.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotyroidisme.
Dermatitis.
Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Samtidig brug af topikale lægemidler, medicinske sæber og rensepræparater med en kraftig udtørrende virkning og produkter med høje koncentrationer af alkohol samt adstringerende midler bør ske med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med kortikosteroider bør undgås.
 • Tretinoin medfører øget permeabilitet for andre topikalt administrerede lægemidler.
 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokal anvendelse af kombinationspræparatet. For lokale retinoider er der data for 550 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader dog ikke at udelukke en øget risiko. 

Da retinoider ved oral anvendelse er meget potente teratogene lægemidler, bør også lokalbehandling undgås og seponeres ved indtrådt graviditet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

I tilfælde af overdosering kan topikal påført clindamycin blive absorberet i tilstrækkeligt store mængder til at fremkalde systemiske virkninger. Gastro-intestinale bivirkninger, herunder abdominalsmerter, kvalme, opkastning og diarré, kan forekomme. 

Farmakodynamik

Clindamycin er overvejende bakteriostatisk. Topikal tretinoin har både komedolytisk og anti-inflammatorisk virkning. 

Farmakokinetik

Tretinoin. Hverken enkeltdosis- eller langtidsbehandling med topikal tretinoin formuleringer ændrer de systemiske retinoidniveauer, der forbliver inden for kroppens naturlige endogene niveauer. 

Clindamycinphosphat omdannes i huden ved phosphatase til den mere potente form clindamycin. Omdannelse til clindamycin er derfor en vigtig determinant for antimikrobiel aktivitet i hudlagene efter topikal påføring af clindamycinphosphat. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares højst 3 måneder i tætlukket tube. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) gel 10 mg/g+0,25 mg/g 457238
30 g
203,00
 
 

Revisionsdato

2016-04-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...