Klopoxid "Takeda"

N05BA02
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 10 mg (delekærv) eller 25 mg chlordiazepoxid. 

Doseringsforslag

Angst- og urotilstande 

Individuelt. 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. 5 mg 2-4 gange dgl.
 • Børn over 6 år. 5 mg 2-4 gange dgl., evt. stigende til 10 mg 2-3 gange dgl.

 

Alkoholabstinens i ambulant regi 

Ved behandling af alkoholabstinenssymptomer er der store individuelle forskelle i behovet for abstinensmedicin. Traditionelt aftrappes i et fast skema over 8 eller 10 dage afhængig af begyndelsesdosis (20-25 mg 4 gange dgl. henholdsvis 50 mg 4 gange dgl.).  

Det vigtigste er, at patienten ikke får abstinenssymptomer under aftrapningen. Man må derfor have kontakt med patienten hyppigt, evt. dagligt, i starten af abstinensbehandlingen (patienten skal tilses af læge inden for de første 24 timer) og være forberedt på at justere doseringen.  

Mange patienter har tidligere prøvet abstinensbehandlinger og det er altid en god ide, at spørge til effekt og dosis ved disse og bruge det som udgangspunkt ved nuværende behandling. 

Ældre: Nedsat dosis, evt. til halvdelen. 

 

Ukompliceret alkoholabstinens (ved indlæggelse) 

Sædvanligvis påbegyndes behandlingen med 100-200 mg efter behov. Til ikke-kendte patienter (uden udtalte abstinenssymptomer) startes med 50-100 mg. Til kendte patienter med svære symptomer kan startes med 200 mg. 

Patienten observeres af plejepersonale hver time. 

 

Patienten tilses og vurderes af læge ved: 

 • Behov for over 600 mg i løbet af første døgn
 • Temperaturstigning
 • Symptomer på delirium tremens
 • Ændringer i den kliniske tilstand (herunder at søvn ikke kan opnås eller symptomer på apnø).

Bemærk: 

 • Er det nødvendigt med doser over 600 mg i døgnet, bør muligheden for interkurrent lidelse overvejes.
 • Temperaturforhøjelse til 38,5°C og derover bør give mistanke om infektion.

Seponering

Angst og Uro: Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Porfyri
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Muskelsvaghed
  • Depression.
 • Ved alkoholabstinens doseres efter virkning.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Balanceforstyrrelser, CNS-depression  (ataksi, muskelsvaghed, sedation), Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Angst, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, angst, hallucinationer).
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Levercellenekrose.
Fotosensibilitet.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Omsætningshastigheden nedsættes af disulfiram.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. 


Der er data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten.  


Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Referencer: 3878, 4311, 4313

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave- tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. N-desmethyldiazepam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 10-48 timer (chlordiazepoxid) og 2-5 døgn (N-desmethyldiazepam).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 086928
100 stk.
237,30 7,12
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 570042
50 stk.
248,30 5,96

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Risolid TEVA, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
Risolid TEVA, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4311 Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S et al Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental development, and childhood mortality N Engl J Med 1975 292 726-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1113782


4313 Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al A population-based case-control study of oral chlordiazepoxide use during pregnancy and risk of congenital abnormalities Neurotoxicol Teratol 2004 26 593-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15203182

 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...