Terramycine + Polymyxine B

Udgået: 05.11.2018
S01AA30
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjensalve. 1 g indeholder 5 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulfat. 

Doseringsforslag

1 salvestreng (ca. 1 cm) indføres under nederste øjenlåg 4-6 gange dgl.  

Instruktioner

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.  

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Øjenirritation, Øjenkløe.
Der er rapporteret allergiske hudreaktioner, men frekvensen er ukendt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin 

  • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
  • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
  • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

  • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
  • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Efter åbning:  

  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 25°C).
  • Må ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjensalve 5 + 1 mg/g  (Orifarm) 161227
3,5 g
Udgået 05-11-2018

Substitution

øjensalve 5 + 1 mg/g
Terramycin-Polymyxin B Pfizer, Oxytetracyclin, Polymyxin B, øjensalve 5 + 1 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...