Prometazin "Orifarm"

R06AD02
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg promethazinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg.
 • Dosis tages 30-60 min. før afrejse.


Søvnløshed 

 • Voksne. 25 mg før sengetid.


Allergiske sygdomme 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg 2-4 gange dgl.


Bemærk: 

 • Kontraindiceret til børn under 2 år.

Kontraindikationer

 • Børn under 2 år, på grund af risiko for fatal respirationsdepression.
 • CNS-depression.

Forsigtighedsregler

 • På grund af promethazins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved:
  • Respirationsdepression
  • Myasthenia gravis
  • Søvnapnø
  • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion
  • Nedsat krampetærskel
  • Koronararteriesygdom
  • Tidligere misbrug.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Konfusion, Svimmelhed.
Urinretention.
Akkommodationsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Bloddyskrasi.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Arytmier, Hypotension.
Ekstrapyramidale gener, Malignt neuroleptikasyndrom.
Fotosensibilitet.

  

 • De antikolinerge effekter ses oftest hos ældre og småbørn.
 • Konfusion ses oftest hos ældre.

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved anvendelse under fødsel eller nær terminen har der været meddelelser om neurologiske forstyrrelser, respirationsdepression og påvirkning af trombocytaggregationen hos barnet. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der endvidere kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3908

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. 
Prometazin er et af de 1. generations antihistaminer, som har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25%, idet der er en udtalt førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-14 timer.
 • Virkningsvarighed 4-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 046022
100 stk.
87,30 0,87

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Phenergan sanofi, Promethazin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3908 Bártfai Z, Kocsis J, Puhó EH et al A population-based case-control teratologic study of promethazine use during pregnancy Reprod Toxicol 2008 25(2) 276-85 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18272326

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...