Izba

S01EE04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med: 

 

Kan anvendes alene eller i kombination med andre tryknedsættende midler. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 30 mikrogram travoprost. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 mdr. 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.
 • I kombination med andet øjenmiddel bør der gå mindst 5 min. mellem applikationerne.

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn i aldersgruppen 2 mdr. - 3 år.
 • Hos børn < 3 år, som fortrinsvis lider af PCG (primært medfødt glaukom), forbliver kirurgi (fx trabekulotomi/goniotomi) førstevalgsbehandling. 

  

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Okulær hyperæmi.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Keratitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (nedsat syn), Øjensmerter.
 • Sjældne tilfælde af maculaødem og iritis er rapporteret. 
 • Der har været tilfælde af systemiske bivirkninger (bl.a. takykardi, bradykardi og forværring af astma).
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 1-2 minutter efter indgivelse reduceres den systemiske absorption og dermed risikoen for systemiske bivirkninger. 

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanisme og resultater fra dyrereproduktionsstudier frarådes anvendelse.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Travoprost, er en prostaglandin F2a-analog med høj affinitet for prostaglandin FP-receptoren.
 • Reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Farmakokinetik

 • Travoprost er en lipofil prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive travoprostsyre.
 • Efter lokal applikation nås maksimal koncentration af travoprostsyre i kammervandet i løbet af 1-2 timer.
 • Absorberes i ringe grad systemisk gennem conjunctiva, nasal mucosa og mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstiden for travoprostsyre er mindre end 30 minutter.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 439719
2,5 ml
200,65 8,03
(B) øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 427321
3 x 2,5 ml
565,85 7,54
 
 

Revisionsdato

2016-05-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...