Zostavax

J07BK02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccine til voksne ≥ 50 år til forebyggelse af: 

 • Herpes zoster
 • Herpes zoster-relateret postherpetisk neuralgi (PHN).

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, sprøjte. 1 dosis (0,65 ml) indeholder mindst 19.400 PFU varicella-zostervirus Oka/Merck-stamme (levende, svækket). 

Doseringsforslag

Voksne ≥ 50 år 

 • 0,65 ml s.c. eller i.m.

 

Injektion 

 • Gives subkutant eller intramuskulært, helst i deltoidea-området.

 

Bemærk 

 • Må ikke anvendes til forebyggelse af skoldkopper.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med inaktiveret influenzavaccine, men der skal anvendes separate injektionssteder på forskellige steder af kroppen.
 • Bør ikke gives samtidig med 23-valent pneumokokpolysaccharidvaccine, idet immunogeneciteten af Zostavax reduceres. De to vacciner bør derfor gives med mindst 4 ugers interval.
 • Erfaring savnes vedr. kombination med andre vacciner.

 

Beskyttelse 

 • Behov og tidspunkt for revaccination kendes ikke.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer eller neomycin. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Primære og erhvervede immundefekter som følge af fx leukæmi, maligne lymfomer eller HIV.
 • Immunsuppressiv behandling, herunder behandling med høje doser kortikosteroider. Dog gælder det ikke for topikale/inhalerede kortikosteroider, systemiske lavdosis kortikosteroider eller substitutionsbehandling med kortikosteroider ved fx binyrebarkinsufficiens.
 • Aktiv tuberkulose, som ikke behandles.

Forsigtighedsregler

 • Sikkerhed og effektivitet kendes ikke hos patienter med HIV infektion.
 • Sikkerhed og effektivitet kendes ikke hos patienter i behandling med højdosis kortikosteroid. I et mindre klinisk studie hos patienter i behandling med prednisolon 5-20 mg dgl. fandtes vaccinen immunogen og med en sikkerhedsprofil som i andre populationer.
 • Der er efter markedsføring rapporteret om sjældne tilfælde af spredning af vaccinevirus fra vaccinerede, der udvikler et skoldkoppelignende udslæt, til modtagelige kontaktindivider.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Hæmatom.
Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke kendt Lymfadenopati.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

 • Nedsat immunogenicitet af vaccinen er set ved samtidig indgivelse af 23-valent pneumokokpolysaccharidvaccine. Kombination bør derfor undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Vaccination med levende vacciner frarådes under graviditet. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Vaccinen virker sandsynligvis ved at fremme varicella zoster-virus’s specifikke immunitet, hvorved den beskytter imod herpes zoster og imod de relaterede komplikationer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

1 dosis indeholder mindst 19.400 PFU1 varicella-zostervirus2 Oka/Merck-stamme (levende, attenueret). 

1 PFU = Plaqueformede enheder. 

2 Produceret i humane diploide (MRC-5)-celler. 

  

Håndtering 

Omrystes umiddelbart før injektion. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er stabil i højst 30 minutter ved 20-25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 063196
1 stk.
1.384,90
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...