Cometriq

L01XE26
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Progressiv, inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk thyroideacancer.

 

Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg eller 80 mg cabozantinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 140 mg 1 gang dgl.

Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé. 

  

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele, må ikke åbnes eller knuses.
 • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Nedsat leverfunktion: Dosis nedsættes ved let og moderat nedsat leverfunktion. Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Forsigtighed ved let og moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved GFR 30-90 ml/min.
  Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Høj bivirkningsfrekvens kan kræve reduktion af dosis eller seponering. Det anbefales at monitorere patienten tæt de første 8 uger af behandlingen.
 • Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse eller præ-eksisterende hjertelidelse.
 • Bør pauseres mindst 28 dage forud for en operation.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i tungen, Stomatitis, Synkebesvær.
Dysfoni, Hypertension, Pharyngitis.
Forhøjet LDH, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet thyrotropin, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci, Erytem, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Ændring af hårfarve.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Anal irritation, Blister i mundslimhinden, Cheilitis, Fistler  (ikke gastro-intestinale), Galdesten, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.
Aspirationspneumoni, Atrieflimren, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Hypotension, Kolde hænder og fødder, Lungeemboli, Pneumoni, Pulmonal blødning.
Nedsat plasma-albumin.
Brystsmerter, Dehydrering, Hypotyroidisme.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Kæbeosteonekrose.
Angst, Depression, Konfusion, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Acne, Ansigtsødem, Bleghed, Eksfoliativ dermatitis, Folliculitis, Hyperkeratoser, Hypertrikose, Lokal abscesdannelse, Pigmentforandringer i huden, Sårhelingskomplikationer.
Candidiasis.
Dysuri, Hæmaturi, Proteinuri.
Sløret syn, Tinnitus, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fistler  (gastro-intestinale).
Angina pectoris, Arteriel trombose, Pneumonitis, Supraventrikulære arytmier, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI).
Rhabdomyolyse.
Ataksi, Bevidsthedstab, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom  (PRES).
Akut nyresvigt, Amenoré, Vaginalblødning.
Conjunctivitis, Høretab, Katarakt.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for cabozantinib med 77%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås. 
 • Ketoconazol øger AUC for cabozantinib med 38%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og  P-glykoprotein

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet. På baggrund af virkningsmekanisme og resultater fra dyreforsøg forventes potentialet for fosterskadelig effekt at være betydeligt.
Se Antineoplastiske midler.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer) og MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer), som er impliceret i tumorvækst og angiogenese. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-5 timer.
 • Steady state nås efter ca. 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 5 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 100-120 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 20 mg + 80 mg 152968
28 stk.+ 28 stk. (blister)
54.456,65
(BEGR) hårde kapsler 20 mg + 80 mg 460041
84 stk. + 28 stk. (blister)
54.456,65
(BEGR) hårde kapsler 20 mg 479388
84 stk. (blister)
54.456,65

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg + 80 mg  (20 mg)

Præg:
XL184, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg + 80 mg (20 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg + 80 mg  (80 mg)

Præg:
XL184, 80 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg + 80 mg (80 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
XL184, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...