Aminoplasmal® Elektrolyt

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer og en begrænset mængde elektrolytter som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder: 

 • 100 g aminosyrer 
 • mindre mængde elektrolytter.

  

Se navne og mængder for de enkelte aminosyrer og elektrolytter i Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

Individuelt afhængigt af aminosyre-, elektrolyt- og væskebehov. 

 

Voksne og unge 14-17 år 

 • Normalt anbefales 10-20 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Børn 5-13 år 

 • Normalt anbefales 10 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Børn 2-4 år 

 • Normalt anbefales 15 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Maksimal infusionshastighed   

 • 1 ml/kg legemsvægt/time svarende til 0,1 g aminosyrer/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
   Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Akut svær eller progredierende leverinsufficiens
 • Hyperkaliæmi
 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Børn < 2 år
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom)
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Forhøjede plasmaværdier af acetat, chlorid, citrat, fosfat, kalium, magnesium eller natrium.

Forsigtighedsregler

 • Justering af dosis til patienter med nedsat  lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Ikke kendt Allergiske reaktioner.

Kulderystelser, kvalme og opkastning ses især ved for hurtig infusion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Aminosyrer indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden.
 • Elektrolytter hjælper med at opretholde serumniveauer, der er nødvendige for cellernes fysiologiske processer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid for de fleste aminosyrer er 10-30 minutter.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Indhold pr. liter:
Alanin 10,50 g
Arginin 11,50 g
Asparaginsyre 5,60 g
Glutaminsyre 7,20 g
Glycin 12,00 g
Hisitidin 3,00 g
Isoleucin 5,00 g
Leucin 8,90 g
Lysinhydrochlorid 8,56 g
Methionin 4,40 g
Phenylalanin 4,70 g
Prolin 5,50 g
Serin 2,30 g
Threonin 4,20 g
Tryptophan 1,60 g
Tyrosin 0,40 g
Valin 6,20 g
Dinatriumphosphatdodecahydrat 3,581 g
Kaliumacetat 2,453 g
Magnesiumchloridhexahydrat 0,508 g
Natriumacetattrihydrat 2,858 g
Natriumhydroxid 0,360 g
Elektrolytindhold pr. liter: 
Acetat 46 mmol
Chlorid 52 mmol
Citrat 2,0 mmol
Kalium 25 mmol
Magnesium 2,5 mmol
Natrium 50 mmol
Phosphat 10 mmol
Øvrige oplysninger:
Aminosyreindhold/l 100 g
Totalt kvælstofindhold/l 15,8 g
Energiindhold/l 1.675 kJ (400 kcal)
Osmolaritet 1.021 mosmol/l
pH 5,7-6,3

Håndtering 

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 150891
6 x 1000 ml
2.992,35
 
 

Revisionsdato

2018-04-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...