Sepan®

N07CA02
 
 

Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg cinnarizin. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

Voksne og børn > 15 år.  

25 mg ca. 1/2 time før afrejse. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

  • Parkinsonisme
  • Samtidig indtagelse af alkohol eller CNS-deprimerende midler
  • Glaukom
  • Vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.

 

Bør undgås ved porfyri, da det ikke vides, om cinnarizin kan forværre tilstanden. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Kvalme.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Sedation.
Lichenoid keratose.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Ikke kendt Depression, Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener.
Subakut kutan lupus erythematosus.
Ekstrapyramidale symptomer og depression er set hos ældre.
Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug.

Interaktioner

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Cinnarizin er en H1-receptor antagonist (antihistamin) og en selektiv calcium-blokker, der hæmmer sammentrækningen af den vaskulære glatte muskulatur via den antagonistiske virkning på T-type calciumkanalerne.
Calciumblokaden er vævsselektiv og der ses ingen effekt på blodtryk og hjerterytme.
Virkningen kan skyldes blokering af calciumkanalerne eller hæmning af strømmen af kaliumioner (der aktiveres ved stigning i det hydrostatiske tryk) i de sensoriske hårceller i det indre øre.
Cinnarizin har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk samt sederende virkning, hvilket også kan spille en rolle for effekten. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer.
  • Metaboliseres fuldstændigt.
  • Plasmahalveringstid 4 timer.
  • Virkningen indtræder efter 30-60 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 397059
50 stk. (blister)
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2018-08-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...