Paracetamol "Scanpharm"

N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 1.000 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

  • Voksne og børn > 12 år. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
    Doseringsinterval: Mindst 4 timer.
  • Børn < 12 år. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.
    Doseringsinterval: Mindst 6 timer.

Kontraindikationer

Alvorlig leverinsufficiens. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl. Der blev fejlagtigt beregnet for høj dosis til barn. Indlæggelse til observation for leverskade.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypotalamus. 

Farmakokinetik

  • Efter rektal indgift er absorptionen ca. 60%.
  • Maksimal plasmakoncentration er ofte under terapeutisk koncentrationsområde og nås først efter mindst 4 timer. Rektal indgift til voksne bør derfor af farmakokinetiske hensyn undgås. Rektal indgift til børn er derimod en velfungerende administrationsmåde.
  • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med orale lægemidler ikke er mulig, fx på grund af kvalme eller opkastning. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) suppositorier 1000 mg 476964
20 stk. (blister)
81,10 12,16
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...