Almotriptan "Sandoz"

N02CC05
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg almotriptan (som malat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 12,5 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 12,5 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 25 mg.
 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion er maksimal døgndosis 12,5 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Døgndosis højst 12,5 mg. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Knoglesmerter.
Paræstesier.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Iskæmiforandringer i ekg, Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af almotriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af almotriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med almotriptan forlænger og forstærker virkningen af almotriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere Triptaner

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 70%. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2,5 timer. Metaboliseres dels af monoaminooxidase (MAO), dels i leveren til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer. Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Begyndende effekt ses inden for ca. 30 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 193024
9 stk. (blister)
436,10 48,46

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
12.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...