Tobramycin "Paranova"

S01AA12
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tobramycinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Depotøjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg tobramycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 år 

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 6-8 dage. 

 

Alvorlige infektioner 

Voksne og børn over 1 år 

  • Første dag: 1 dråbe 4 gange dgl. i dagtimerne.
  • Derefter 1 dråbe 2 gange dgl. i dagtimerne i 5-7 dage.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Der kan opstå krydsallergi over for andre aminoglykosider. Patienter, som bliver sensitiverede over for okulært tobramycin kan derfor blive overfølsomme over for andre topikale og/eller systemiske aminoglykosider.
  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve samt  Øjendråber.
  • Indeholder benzododeciniumbromid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Hypersensitivitet.
Allergisk conjunctivitis, Corneal abrasio, Keratitis, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter.
Ikke kendt Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug.

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotøjendråber 3 mg/ml  (Paranova Danmark) 083975
5 ml
110,20

Substitution

depotøjendråber 3 mg/ml
Tobrex Depot Novartis, Tobramycin, depotøjendråber 3 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...