Lynparza

L01XX46
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling som monoterapi af recidiverende BRCA-muteret high grade serøs epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer på platinbaseret kemoterapi.

  

Olaparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg olaparib. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg olaparib. 

Doseringsforslag

Voksne 

Tabletter: 300 mg 2 gange dgl. 

Kapsler: 400 mg 2 gange dgl. 

 

Behandling bør påbegyndes senest 8 uger efter sidste dosis i den platinbaserede kemoterapi. 

Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 31-50 ml/min: 300 mg 2 gange dgl.
 • GFR ≤ 30 ml/min: Erfaring savnes.

Beregn GFR her:Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk

 • Dosis bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 1 time efter fødeindtagelse.
 • Tabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke tygges, knuses eller opløses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

  Bør kun anvendes, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:
  • Tabletter: Voksne. Dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dgl.
  • Kapsler: Voksne. Dosis nedsættes til 300 mg 2 gange dgl.

  Bemærk: Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke indledes, før hæmoglobin, trombocyt- og neutrofilniveau er restitueret efter tidligere anticancerbehandling, og bør ikke gives i kombination med anden anticancerbehandling (se produktresumé).
 • Bør kun anvendes ved moderat nedsat (GFR < 50 ml/min) eller svært nedsat (GFR < 30 ml/min) nyrefunktion, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.
 • Anbefales ikke ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni.
Hovedpine, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Stomatitis.
Trombocytopeni.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og kan derfor muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer (kapsler) / 1,5 time (tabletter) og forsinkes ca. 2 timer ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer (kapsler) /15 timer (tabletter).
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i op til 3 måneder ved stuetemperatur (< 30°C). Kapslerne skal kasseres efter denne periode.
 • Må ikke nedfryses. Kapsler, der har været frosset, skal kasseres.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af olaparib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 560293
56 stk. (blister)
25.939,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 155485
56 stk. (blister)
25.939,10
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 406356
448 stk.
51.861,45

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
OP100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OP150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
OLAPARIB, 50 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...