Salazopyrina

A07EC01
 
 

Middel med antiinflammatorisk virkning ved colitis ulcerosa. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg sulfasalazin. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • Initialt 500 mg 2-4 gange dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis 1 g 2-4 gange dgl.
 • Børn
  • Initialt 40-60 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-6 doser.
  • Vedligeholdelsesdosis 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 3-6 doser.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages jævnt fordelt over døgnet, bedst i forbindelse med måltiderne.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider og salicylater
 • Akut intermitterende porfyri
 • Tidligere eller aktuelle tegn på knoglemarvspåvirkning
 • Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens
 • Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Svær allergi eller  astma bronchiale
 • Anbefales ikke til børn med manifest systemisk juvenil reumatoid artritis, da det kan medføre serumsygdomslignende reaktioner
 • Visse typer bløde kontaktlinser kan misfarves under behandlingen
 • Ved allergiske reaktioner som feber og lymfadenopati, hvor en anden årsag ikke kan identificeres, bør sulfasalazin seponeres.
 • Ved udvikling af ny infektion under behandlingen bør patienten monitoreres omhyggeligt. Ved udvikling af alvorlig infektion bør sulfasalazin seponeres.
 • Sulfasalazin kan give falsk forhøjet indhold af normetanefrin i urinen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Infertilitet  (kun mænd og reversibel).
Almindelige (1-10%) Feber.
Forhøjede leverenzymer.
Hoste.
Folsyremangel, Leukopeni.
Artralgi.
Døsighed, Koncentrationsbesvær, Svimmelhed, Søvnløshed.
Fotosensibilitet, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Astma, Dyspnø, Hypertension, Interstitiel pneumonitis.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Muskelsvaghed.
Depression, Perifer neuropati.
Alopeci, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Conjunctivitis, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Kraftig gulfarvning af urin og tårevæske.
Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression.
Porfyri.
Eksfoliativ dermatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder DRESS-syndrom), Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Fulminant levercellenekrose.
Myocarditis, Pericarditis.
Myelodysplastisk syndrom.
Aseptisk meningitis, Encefalopati, Psykose.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Ikke kendt Nyresten.
 • Fulminant levercellenekrose er set med potentielt letalt udfald.
 • Alvorlige hypersensitivitetsreaktioner kan optræde isoleret eller involvere indre organer.

Interaktioner

 • Bredspektrede antibiotika kan hæmme den bakterielle spaltning i tarmen og dermed nedsætte biotilgængeligheden af sulfapyridin.
 • Samtidig indgift af azathioprin og sulfasalazin kan medføre øget forekomst af leukopeni, og det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af azathioprin.
 • Behandling med sulfasalazin kan medføre faldende folsyrekoncentration.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en svagt øget misdannelsesrate på ca. 4,7%. Nogle data antyder desuden en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan meget vel fortolkes som confounding by indication, og en velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er få meddelelser om bivirkninger hos barnet, bl.a. et tilfælde af formodet idiosynkratisk allergisk reaktion. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hovedparten af sulfasalazin spaltes af bakterielle enzymer i colon til sulfapyridin og mesalazin.
 • Mezalazins virkningsmekanismen er ikke endeligt fastlagt. Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler. 

Farmakokinetik

 • Op til 20% absorberes fra tyndtarmen.
 • Udskilles overvejende uændret med galden, resten gennem nyrerne.
 • Størstedelen af sulfapyridin absorberes, men kun ca. 20% af mesalazin.
 • Sulfapyridin metaboliseres i leveren til acetylsulfapyridin og udskilles gennem nyrerne.
 • Det synes at være den frigjorte mesalazin, der ved sin lokale virkning er den terapeutisk aktive komponent i sulfasalazin ved behandling af colitis ulcerosa.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 486392
100 stk.
139,00 5,56
(B) tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 537026
300 stk.
307,00 4,09

Substitution

tabletter 500 mg
Salazopyrin Pfizer, Sulfasalazin, tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  500 mg  (2care4)

Præg:
KPh, 101
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 13,8 x 13,8
tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...