Bretaris Genuair

R03BB05
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 322 mikrogram aclidinium (som bromid). 

Doseringsforslag

Voksne. 322 mikrogram 2 gange dgl. 

  

Bemærk: Instruktionsfilm om brug af Genuair kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller tiotropium. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Angina pectoris
  • Arytmier diagnosticeret inden for 3 måneder
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Glaukom
  • Prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret af hensyn til antikolinerge bivirkninger.
 • Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans eller glucose/galactosemalabsorption.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Hoste, Nasopharyngitis, Sinuitis.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Dysfoni.
Svimmelhed, Talebesvær.
Urinretention.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muscarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muscarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Virker lokalt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 5 minutter hos raske og oftest inden for 15 minutter hos KOL-patienter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Under 5% af en inhaleret dosis optages systemisk.
 • Effekt ses inden for 30 minutter og maksimal virkning efter 1-3 timer.
 • Virkningsvarighed mere end 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Genuir er holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 128688
60 doser (2care4)
Udgået 22-10-2018
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 538333
60 doser (Orifarm)
338,00 11,27
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 579197
60 doser (Paranova)
358,20 11,94
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 093967
180 doser (3 x 60) (Paranova)
1.008,60 11,21
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 401913
180 doser (3 x 60) (Orifarm)
952,00 10,58
(B) inhalationspulver 322 mikrogram 415525
180 doser (3 x 60) (2care4)
1.135,00 12,61

Substitution

inhalationspulver 322 mikrogram
Eklira Genuair AstraZeneca, Aclidinium, inhalationspulver 322 mikrogram
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...