Bilaska

R06AX29
 
 

Non-sederende antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg bilastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

20 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

  • Skal indtages en time før eller 2 timer efter føde eller frugtjuice.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Arytmier, Dyspnø, Ekg-forandringer.
Angst, Svimmelhed.
Tinnitus.

Interaktioner

  • Bilastin er et P-glykoprotein substrat. Ved moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan P-glykoproteinhæmmere (fx ciclosporin, diltiazem, erythromycin, ritonavir) øge plasmakoncentrationen af bilastin, og kombination bør undgås.
  • Bilastin er et substrat for Organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2, der bl.a. findes i den luminale del af tarmepitelcellerne og hepatocyternes sinusoidal membran). Hæmmere af - eller andre substrater for OATP1A2 (fx rifampicin, ritonavir, visse typer frugtjuice) kan potentielt nedsætte biotilgængeligheden af bilastin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Bilastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

  • Gennemsnitlig oral biotilgængelighed 61%.
  • Samtidigt fødeindtag reducerer biotilgængeligheden med 30%.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,3 timer.
  • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
  • Plasmahalveringstid 14,5 timer.
  • Metaboliseres næsten ikke - 95% udskilles uomdannet.

 

Virkningsvarighed efter indgift af 20 mg ca. 24 timer. 

Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 186414
30 stk. (blister)
145,00 4,83

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  20 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 10,3
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...