Duaklir Genuair

R03AL05
 
 

Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) og et langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA). 

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 340 mikrogram aclidinium (som bromid) og 11,8 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 sug (340 mikrogram/12 mikrogram) 2 gange dgl. 

  

Bemærk: Instruktionsfilm om brug af Genuair kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller tiotropium. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Glaukom
  • Prostatahyperplasi
  • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi).
  • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret af hensyn til antikolinerge bivirkninger.
 • Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans eller glucose/galactosemalabsorption.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Tandkødsbetændelse.
Hoste, Perifere ødemer, Rhinitis, Sinuitis.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Forlænget QT-interval*, Hypertension.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Agitation, Talebesvær.
Urinretention.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme  (inkl. paradoks bronkospasme).
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Farmakodynamik

Aclidinium. Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muscarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muscarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
Formoterol. Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

Aclidinium 

 • Virker lokalt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 5 minutter hos raske og oftest inden for 15 minutter hos KOL-patienter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Under 5% af en inhaleret dosis optages systemisk.
 • Effekt ses inden for 30 minutter og maksimal virkning efter 1-3 timer.
 • Virkningsvarighed mere end 12 timer.

Formoterol 

 • Virker lokalt.
 • Absorberes fra lungerne.
 • Biotilgængelighed 20-45% af afmålt dosis.
 • Maksimal plasma-koncentration nås ned til ca. 5 minutter efter inhalation.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter få minutter.
 • Maksimal bronkodilatation opnås inden for 2 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.
 • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Genuair er holdbar i 2 måneder efter anbrud af folien. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 111539
60 doser
525,80
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 145758
60 doser (Orifarm)
458,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 373561
60 doser (Abacus)
480,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 400459
60 doser (Paranova)
455,75
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 483007
60 doser (2care4)
478,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 055477
180 doser (3 x 60)
1.486,35
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 057366
180 doser ( 3 x 60) (2care4)
1.457,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 560344
180 doser (3 x 60) (Paranova)
1.481,50
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 581556
180 doser (3 x 60) (Abacus)
1.309,00
 
 

Revisionsdato

2017-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...