Taptiqom®

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

 • Reduktion af intraokulært tryk (IOP) hos voksne med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på topikal monoterapi med β-blokkere eller prostaglandinanaloger og har brug for en kombinationsbehandling
 • Desuden til behandling af ovennævnte tilstande hos patienter, som vil have gavn af øjendråber uden konserveringsmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe i det afficerede øje 1 gang dgl. om aftenen.
 • Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning.

 

Bemærk:  

 • Én beholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption . 
 • Hvis en dosis glemmes, skal behandlingen fortsættes med den næste dosis, som planlagt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne 
 • Reaktiv luftvejssygdom herunder astma bronchiale eller astma bronchiale i anamnesen
 • Svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose, Prinzmetals angina, AV-blok af 1. grad eller hjerteinsufficiens)
 • Forsigtighed ved alvorlige vaskulære lidelser (bl.a. Raynauds syndrom)
 • Forsigtighed ved svært regulerbar diabetes mellitus eller hypotyroidisme
 • Hvis der anvendes mere end et topikalt øjenmiddel, skal de enkelte lægemidler administreres med mindst 5 minutters mellemrum. Brugen af to topiskeadrenerge β-blokkere frarådes
 • Før behandlingen påbegyndes, bør patienterne informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, mørkfarvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris
 • Forsigtighed hos afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forkammerlinser eller hos patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

  

Bemærk:  

Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 18 år. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Fotofobi, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner i øjet, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Keratitis.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Arytmier*, AV-blok*, Bradykardi*, Bronkospasme*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Dyspnø*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Myokardieiskæmi*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer*.
Hypoglykæmi*.
Forværret myasthenia gravis*, Synovitis*, Ustabile led*.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.
Alopeci*.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem)*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Choroidealøsning**, Dobbeltsyn*, Maculaødem, Tinnitus*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration.  

De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske β-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.
 • Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med varig (genetisk betinget) koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

 • Tafluprost og timolol sænker begge det intraokulære tryk (IOP) gennem komplementære virkningsmekanismer, og den kombinerede virkning resulterer i en større sænkning af det intraokulære tryk end ved administration af et af de to stoffer alene.
 • Tafluprost reducerer det intraokulære tryk ved at forøge det uveosklerale flow af kammervand.
 • Timolols virkningsmekanisme kan være relateret til reduceret produktion af kammervæske.

Farmakokinetik

Maksimal plasmakoncentration opnås efter 60 minutter. Gennemsnitlig daglig IOP-sænkning er 10 mmHg målt efter 3-6 måneders behandling. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning af folieposen: Kan opbevares i højst 28 dage i den originale foliepose for at beskytte mod lys.
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml
Dinatriumphosphat : øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml
Glycerol : øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml
Polysorbat 80 : øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 581417
30 x 0,3 ml
237,60
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 592156
30 x 0,3 ml
244,35
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 388898
90 x 0,3 ml
696,95
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 578036
90 x 0,3 ml
695,60
 
 

Revisionsdato

2017-12-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...