Alfuzosin "Orifarm" filmovertrukne tabletter

G04CA01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 2,5 mg 3 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.
 • Ældre
  • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges langsomt afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl. Dosis kan justeres efter klinisk effekt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.
 • Nedsat leverfunktion
  • 2,5 mg dgl. Dosis kan evt. øges til 2,5 mg 2 gange dgl.
  • Stærkt nedsat leverfunktion: Kontraindiceret.

 

Bemærk: 

 • Første dosis bør tages om aftenen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 16 år.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Allergi over for quinazolinderivater (doxazosin og terazosin).
 • Tilstande med lavt blodtryk, inkl. hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager antihypertensive midler.
 • Forsigtighed bør udvises ved hjertepatienter (angina pectoris).
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QTc-forlængelse i anamnesen eller patienter, som tager lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet, skal evalueres inden og under administration af alfuzosin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Ortostatisk hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Angina pectoris.
Angioødem.
Ikke kendt Cerebral iskæmi*.
Neutropeni.
Priapisme.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.

* Er set hos patienter med underliggende cerebrovaskulære forstyrrelser. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af calciumantagonister (diltiazem, nifedipin, verapamil) kan medføre en kraftig hypotensiv reaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med generelle anæstetika, hvorfor behandling bør pauseres 24 timer før anæstesi.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ritonavir) kan øge koncentrationen af alfuzosin i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Alfuzosin, som er et racemat, er et oralt virkende quinazolinderivat, som selektivt blokerer postsynaptiske a1-receptorer. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi (BPH) er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med alfuzosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.
 • Ca. 11% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 495197
30 stk. (blister)
74,50 7,45
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 440325
90 stk. (blister)
45,00 1,50

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Alfuzosin "Orion" Orion Pharma, Alfuzosin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Prostazosin TEVA, Alfuzosin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Xatral sanofi, Alfuzosin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg  (Orifarm)

Præg:
LFN, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...