Mestinon®

N07AA02
 
 
Kolinesterasehæmmer.

Anvendelsesområder

Myasthenia gravis, tarmatoni og blæreatoni.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 10 mg eller 60 mg pyridostigmin (som bromid). 

Doseringsforslag

Myasthenia gravis 

60-180 mg 2-4 gange dgl. Atropinsulfat (0,1-0,5 mg) kan gives for at dæmpe de perifere parasympatomimetiske virkninger. 


Tarm- og blæreatoni 

60 mg hver 4. time. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk ileus
 • Urinvejsobstruktion
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Astma
 • Epilepsi
 • Hypotension
 • Hjerteinsufficiens
 • Nedsat nyrefunktion.

 

Desuden forsigtighed hos patienter med mekanisk tarmpassagehindring eller ureterpassagehindring. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Øget peristaltik, Øget spytsekretion.
Bradykardi  (hos visse patienter dog takykardi), Bronkospasme, Rhinitis, Øget bronkialsekretion.
Fascikulation, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Inkontinens.
Conjunctivitis, Miosis, Sløret syn, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) AV-blok.
 • Ved behandling af patienter med myasthenia gravis kan forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 1-2 uger.
 • Hårtab forekommer ved langtidsbrug.

Interaktioner

 • Stoffernes virkning på det parasympatiske perifere nervesystem ophæves af atropin.
 • Den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • Øget risiko for bradykardi og hypotension ved samtidig behandling med β-blokkere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Udmeldes ved indikationen myasthenia gravis.

Forgiftning

Kolinergt syndrom. 

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

  

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder neurotransmitteren acetylkolin. Øger dermed stimuleringen af de receptorer, der stimuleres af acetylkolin. Krydser ikke blod-hjerne-barrieren.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Virkningen indtræder 30-45 minutter efter oral indgift og varer 4-6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Må ikke opbevares over 3 måneder efter åbning. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 10 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 173898
250 stk.
Udgået 30.01.2017
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 030730
150 stk.
308,75 6,18
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 180071
150 stk.
335,00 6,70
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 577533
150 stk.
308,05 6,16
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 085057
150 stk.
304,00 6,08
(B) overtrukne tabletter 60 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 518550
160 stk.
316,00 5,93

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 10 mg
 
 
 

Overtrukne tabletter  60 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 9,4 x 9,4
overtrukne tabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...