Trulicity

A10BJ05
 
 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Monoterapi:
  Ved intolerans eller kontraindikation over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås alene med kostregulering, motion og vægttab.

  

 • I kombination med andre antidiabetika, herunder insulin:
  Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse midler alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 fyldt pen indeholder 0,75 mg eller 1,5 mg dulaglutid. 

Doseringsforslag

Monoterapi: 

 • Voksne. 0,75 mg s.c. 1 gang ugentlig.

 

I kombination med andre antidiabetika: 

 • Voksne. 1,5 mg s.c. 1 gang ugentlig.
 • 0,75 mg ugentlig kan initialt overvejes til ældre ≥ 75 år eller andre potentielt sårbare patienter.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis:
  • Glemt dosis kan tages indtil 3 døgn (72 timer) før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin kan dosis af disse reduceres for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • På grund af manglende erfaring bør dulaglutid ikke anvendes ved:
  • nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min.)
  • svær gastro-intestinal sygdom
  • alvorlig diabetisk gastroparese.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal dualaglutid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Forsigtighed ved hjerteinsufficiens pga. begrænset erfaring.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation.
AV-blok  (grad 1).
Ikke almindelige (0,1-1%) Cholecystitis.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Tarmobstruktion  (ikke-mekanisk).

*Set i kombination med insulin eller metformin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende glucagonlignende peptid 1-receptoragonist med GLP-1-relaterede antihyperglykæmiske virkninger.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 48 timer efter subkutan injektion.
 • Biotilgængelighed 47% (1,5 mg dosis) henholdsvis 65% (0,75 mg dosis).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,3 l/kg.
 • Metaboliseres som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 4,5 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
 • Injektionsvæske, som har været frossen, må ikke anvendes.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (under 30°C), men må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende penne efter 14 dage kasseres.
 • De fyldte penne er til engangsbrug. Se film under Instruktioner.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen 1,5 mg 


Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2,: 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud
  eller
 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg 153756
4 stk. (Paranova)
1.190,15 63,47
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg 564626
4 stk.
1.218,90 65,01
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 159990
4 stk. (Abacus)
955,00 25,47
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 391550
4 stk.
1.218,90 32,50
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 447576
4 stk. (Orifarm)
928,00 24,75
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 509639
4 stk. (Paranova)
936,75 24,98
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 577028
4 stk. (2care4)
933,00 24,88

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  1,5 mg

Mål i mm: 150 x 35
Trulicity® 1,5 mg
 
 
 
 
Beskyttelseshætte afmonteret
 
Trulicity
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...