Dacarbazine "Lipomed"

L01AX04
 
 

Anvendelsesområder

 • Visse maligne lidelser, bl.a. Hodgkins sygdom. Anvendes som led i kombinationsbehandling.

Dacarbazin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg dacarbazin. 

Doseringsforslag

Anvendes i flere doseringsskemaer i kombination. Behandlingen gives under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt omfanget af øvrige bivirkninger. Se endvidere speciallitteratur. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens.
 • Leukopeni.
 • Trombocytopeni.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci, Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Venookklusiv leversygdom.
Agranulocytose, Pancytopeni.
Konfusion, Kramper, Letargi, Paræstesier  (i ansigtet).
Erytem.
Anafylaktisk reaktion.
Nyresvigt.
Synstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk.
 • Plasmahalveringstid hhv. ca. 20 minutter og 0,5-3,5 timer.
 • Koncentrationen i cerebrospinalvæsken udgør ca. 15% af plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren ved N-demethylering til metabolitter, som bliver aktive efter yderligere omdannelse i målcellen. Hovedmetabolitten, som er inaktiv, er 5-aminoimidazol-4-carboxamid (AIC). 20-50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning 

 • Tilberedning af injektionsvæske. 200 mg opløses i 19,7 ml sterilt vand til en koncentration på 10 mg/ml. pH efter opløsning 3,0-4,0.
 • Tilberedning af infusionsvæske. Den beregnede mængde injektionsvæske fortyndes yderligere med 200 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1,0 mg/ml.

Holdbarhed 

 • Opløsningen skal beskyttes mod lys, idet dacarbazin ellers nedbrydes i løbet af få minutter.
 • Injektionsvæske er holdbar i 1 time ved stuetemperatur og 24 timer ved 4°C.
 • Infusionsvæske er holdbar i 30 minutter ved stuetemperatur og 8 timer ved 4°C.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dacarbazin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 200 mg 572839
10 stk.
1.854,40
 
 

Revisionsdato

2017-03-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...