Rupafin®

Udgået: 06.11.2017
R06AX28
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme som allergisk rhinitis og urticaria. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg rupatadin (som fumarat). 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg rupatadin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Tabletter. 

Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl. 

 

Oral opløsning. 

Børn 2-11 år > 25 kg. 5 mg 1 gang dgl. 

Børn 2-11 år < 25 kg. 2,5 mg 1 gang dgl. 

  

Bemærk: 

Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. 

Forsigtighedsregler

  • Ingen erfaring vedr. nedsat lever- eller nyrefunktion.
  • Forsigtighed ved forlænget QTc-interval, hypokaliæmi, proarytmi eller akut myokardieiskæmi.
  • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning.
Artralgi, Rygsmerter.
Koncentrationsbesvær.

Interaktioner

  • Rupatadin metaboliseres via CYP3A4, og hæmmere af dette enzym kan øge koncentrationen. Kombination med potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør undgås. Forsigtighed ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, verapamil, grapefrugtjuice). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
    Rupatadin kan hæmme metaboliseringen af CYP3A4-substrater. Forsigtighed ved kombination med CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk indeks (fx ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).
  • Stigning i kreatinkinase er set ved anvendelse af rupatadin. Forsigtighed ved kombination med statiner - særligt hvis de også metaboliseres via CYP3A4.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Rupatadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Rupatadin hæmmer desuden uspecifikt dele af det inflammatoriske respons gennem antagonistisk virkning på Platelet Activating Factor (PAF). Effekten skyldes dog primært den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
Rupatadin har flere aktive metabolitter, bl.a. desloratadin. 

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 45 min. 
  • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP3A4 - bl.a. til den aktive metabolit desloratadin.
  • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : oral opløsning 1 mg/ml
Titandioxid (E171) : tabletter 10 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Banan : oral opløsning 1 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg 574417
30 stk. (blister)
Udgået 06-11-2017
(B) tabletter 10 mg 179385
100 stk. (blister)
Udgået 06-11-2017
(B) oral opløsning 1 mg/ml 393430
120 ml
Udgået 06-11-2017

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...