Lenvima

L01XE29
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Progressivt, lokalt fremskredent eller metastatisk, differentieret (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyroideakarcinom, som er refraktært over for radioaktivt jod.
 • Fremskredent eller ikke-resektabelt hepatocellulært karcinom uden tidligere behandling.


Lenvatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 4 mg eller 10 mg lenvatinib. 

Doseringsforslag

Thyroideakarcinom 

 • Voksne. 24 mg 1 gang dgl.

 

Hepatocellulært karcinom 

 • Voksne ≥ 60 kg. 12 mg 1 gang dgl.
 • Voksne < 60 kg. 8 mg 1 gang dgl.

 

Dosisreduktion eller seponering kan være nødvendig ud fra tolerans, se produktresumé

 

Stærkt nedsat nyrefunktion: 

 • Thyroideakarcinom: Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl.
 • Hepatocellulært karcinom: Erfaring savnes.

 

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-PughC): 

 • Thyroideakarcinom: Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig.
 • Hepatocellulært karcinom: Erfaring savnes.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Kapslerne skal tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.

Forsigtighedsregler

Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandling med lenvatinib. Monitorering af blodtryk skal foretages løbende under behandlingen. Alvorlige komplikationer, herunder aortadissektion, er set ved dårligt kontrolleret hypertension. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dysfoni, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Blødning, Trombocytopeni.
Hypocalcæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Cholecystitis, Fistler, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Cerebrovaskulære tilfælde, Forlænget QT-interval, Hjerteinsufficiens, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Nedsat uddrivningsfraktion.
Lymfopeni, Nedsat plasma-albumin.
Dehydrering, Forhøjet thyrotropin, Hyperkolesterolæmi, Hypomagnesiæmi, Hypotyroidisme.
Hyperkeratoser.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Leverpåvirkning, Miltinfarkt, Pancreatitis.
Transitorisk cerebral iskæmi.
Monoparese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Absces, Sårhelingskomplikationer.

Interaktioner

Lenvatinib hæmmer eksogen thyroideaundertrykkelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data for anvendelse under graviditet. 

Se Antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 1 måned efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Lenvatinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 478672
30 stk. (blister)
18.838,25
(BEGR) hårde kapsler 10 mg 387479
30 stk. (blister)
18.838,25

Foto og identifikation

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
LENV, 4 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 4 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
LENV, 10 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...